Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Cursussen
 4. /
 5. NIEUW: Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs

Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl


Organisatorische informatie
R.W. (Wina) Ori 
Congrescoördinator 
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

NIEUW: Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005

Eenheid in verscheidenheid


De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever et ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol. 

De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen.  Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen.

Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.


lees meer   


inschrijven

Programma


09.00 – 09.30 uur
Inschrijven en ontvangst

09.30 uur-11.00 uur
UAV-2012

 • Hoofdthema’s

o   Par. 5 en 6: verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen

 • Ontwerp, vergunningen, terrein
 • Bouwen zonder aanspraken
 • Bouwdirectie

o   Par. 8, 26 en 42: bouwtijd, termijnverlenging en boetes

 • Hoe vast te leggen, hoe verplichtend, hoe aanspraken te formuleren c.q. af te wijzen

o   Par. 9, 10, 11: opneming en oplevering

 • Wie moet op welk moment wat doen?

o   Par. 35 ev.: meer- en minderwerk

 • Indiening, afrekening, soorten

11.00 uur -11.15 uur
Pauze

 • Hoofdthema’s (vervolg)

o   Par. 6 lid 15, 29, 31 en 34: overige aanspraken van de aannemer

 • Zijn die er? Zo ja, welke?

o   Par. 14 en 46: tussentijds ingrijpen

 • Wie mag wat? Opzeggen, beëindigen, ontbinden?

o   Par. 12 en 22: aansprakelijkheid na oplevering

 • Waarvoor, hoe lang, risico’s?

o   Par. 40 en 45: betaling

 • Hoe verloopt dat?

12:45 uur – 13:30 uur 
Lunch

13:30 uur – 15:00 uur
UAV-GC

 • Hoofdthema’s

o   Model-Basisovereenkomst

 • Wat staat daar in? Risico’s

o   Par. 3 en 4: verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen

 • Omvang opdracht, verstrekken informatie, waarschuwingsplicht

o   Par. 19 ev.: kwaliteitsborging

 • Toetsing en Acceptatie, betekenis en reikwijdte

o   Par. 9 en 10: Vergunningen

 • Wie moet wat regelen, en wat als dat niet (tijdig) lukt?

15:00 uur – 15:15 uur 
Pauze

15:15 uur – 16:45 uur
UAV-GC 

 • Hoofdthema’s (vervolg)

o   Par. 13: bodemgesteldheid

 • Wie is waarvoor verantwoordelijk?

o   Par. 14, 15 en 45:

 • Wijzigingen en afrekening

o   Par. 44: overige aanspraken van de opdrachtnemer

 

16:45 uur
Einde programma

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs

Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl


Organisatorische informatie
R.W. (Wina) Ori 
Congrescoördinator 
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht