Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Nieuw Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Maaike van Buul
Manager Sdu Opleidingen & Events 
(070) 378 95 23
m.v.buul@sdu.nl

Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Nieuw Huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018*

in het bijzonder de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen


Deze cursus is bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen en advocaat-en notaris-mediators en leden van de rechterlijke macht.

Deze actualiteitencursus bestrijkt alle relevante onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, dus de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW, die ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap. Waar nodig worden verbindingen gelegd met het algemene vermogensrecht. De recentste ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad en de wetgeving worden behandeld. Uiteraard staat, wat de wetgeving betreft, de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen centraal. In het bijzonder komen de volgende onderdelen van deze nieuwe wet aan de orde:

  • de voorhuwelijkse eenvoudige gemeenschap valt merkwaardigerwijs in de nieuwe huwelijksgemeenschap, dit in afwijking van de hoofdregel van de nieuwe wet, die inhoudt dat niet alleen erfrechtelijke verkrijgingen en giften, maar ook aanbrengsten ten huwelijk privé blijven op grond van art. 1:94 lid 2 BW;
  • de rechtspositie van de echtgenoot-ondernemer, de gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen en de redelijke vergoeding op grond van art. 1:95a BW;
  • de verhaalsaansprakelijkheid of uitwinbaarheid van goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren, ter zake van een privéschuld van een echtgenoot en de verdeling van de executieopbrengst tussen de schuldeiser en de echtgenoot/niet-schuldenaar op grond van art. 1:96 lid 3 BW;
  • de reminiscentie aan de in 2012 afgeschafte gemeenschap van winst en verlies op grond van de draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW;
  • de wijziging van art. 61 Fw op grond van art. II van de nieuwe wet en de drie overgangsbepalingen op grond van art. IV van de nieuwe wet. 
 

lees meer   


inschrijven

Programma


12:30 - 13:00 uur        
Ontvangst met lunch

13:00 - 15:00 uur
Deel 1

15:00 - 15:30 uur
Pauze met warme snack

15:30 - 17:30 uur
Deel 2
Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
drs. Maaike van Buul
Manager Sdu Opleidingen & Events 
(070) 378 95 23
m.v.buul@sdu.nl

Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht