Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Medische aansprakelijkheid*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Britt van de Langkruis 
Congresmanager
06-83169381
b.v.d.langkruis@sdu.nl

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl
 
 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Medische aansprakelijkheid*

Schadevergoeding, toerekening en causaal verband


Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen binnen zorginstellingen.

U ontvangt gratis de Sdu Wettenverzameling Gezondheidsrecht 

Als gevolg van het groeiend aantal medische behandelingen stijgt ook het aantal medische fouten. Hierdoor is er meer belangstelling  voor het eisen van schadevergoeding. De discussie omtrent de reikwijdte van de medische aansprakelijkheid zet zich om die reden onverkort voort.  Deze cursus geeft u inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van het medisch aansprakelijkheidsrecht. 

De docent behandelt verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij een vordering tot schadevergoeding, waaronder de grondslagen voor aansprakelijkheid van de hulpverlener, de toerekening van de daad aan de hulpverlener (schuld en aansprakelijkheid voor hulppersonen en hulpzaken) en het causaal verband.

Aan de hand van de wet, rechtspraak en literatuur wordt bezien hoe in een concrete casus kan worden geoordeeld over de aansprakelijkheid. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het gebied van verhaal van zorggerelateerde schade.


lees meer   


inschrijven

Programma


12:00 - 12:30 uur
Ontvangst met belegde broodjes

12:30 - 14:00 uur
Grondslagen voor aansprakelijkheid

•             Bespreking casus
•             Grondslagen voor aansprakelijkheid; algemeen
•             Tekortkoming in de nakoming als grondslag
•             Toerekening van de tekortkoming (schuld, krachtens 6:76 BW en 6:77 BW)

14:00 - 14:15 uur 
Pauze

14:15 - 15:45 uur
Causaal verband

•             Conditio sine qua non-verband
•             Meervoudige causaliteit
•             Omkeringsregel
•             Proportionele aansprakelijkheid
•             Toerekening naar redelijkheid

15:45 - 16:00 uur
Pauze

16:00 - 17:00 uur
Actuele ontwikkelingen

•             Stellingen
•             Ontwikkelingen in binnen- en buitenland
•             Nu en in de toekomst

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Britt van de Langkruis 
Congresmanager
06-83169381
b.v.d.langkruis@sdu.nl

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl
 
 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht