Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. NIEUW Masterclass - Herstelrecht als innovatie van het strafrecht**
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
Ambragiada Perret
Senior Congresmanager
a.perret@sdu.nl
070 370 89 963
Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator 
w.ori@sdu.nl
070 370 89 966
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

NIEUW Masterclass - Herstelrecht als innovatie van het strafrecht**

Herstelrecht voor juridische professionals 2017 - 2018


Bestemd voor: advocaten, overheidsjuristen, juristen/juridisch medewerkers werkzaam bij de rechterlijke macht, bedrijfsjuristen en notarissen met affiniteit voor het onderwerp.


Deze masterclass behandelt alle recente ontwikkelingen zoals:
- wet- en regelgeving,
- beleid en praktijk op het terrein van herstelrecht,
- bemiddeling in strafzaken en elementen van herstelgericht wat werkzaam is voor uw beroepspraktijk.


Doel van deze masterclass levert u een nieuwe blik op de strafrechtspraktijk, geeft u inzicht in het inzetten en hanteren van herstelrechtelijke interventies zoals bemiddeling en verrijkt uw beroepspraktijk met tal van herstelrechtelijke opties.


De masterclass ligt in het verlengde van andere activiteiten van de Sdu zoals de herziening van het Handboek Mediation in Strafzaken en de grote vlucht die het herstelrecht en meer specifiek, bemiddeling in strafzaken in Nederland nemen. 


“Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om buitenrechtelijke geschillenbeslechting zoals mediation uit te breiden(…). Als onderdeel van deze innovatieagenda wordt ook bezien of herstelrecht een prominentere rol kan krijgen”

“Mede afhankelijk van de uitkomsten van de Beleidsdoorlichting Justitiële Jeugdsancties, zal worden bezien welke mogelijkheden er zijn om de doelmatigheid en doeltreffendheid van jeugdsancties te verhogen. Herstelrecht krijgt in het jeugdrecht een meer prominente rol.”

(Bron: ‘Vertrouwen in de Toekomst’, coalitieakkoord oktober 2017) 


lees meer   


inschrijven

Programma


PROGRAMMA                   


09:00 – 09:30 uur            Inloop en ontvangst


09:30 – 10:00 uur            Kennismaking aan de hand van stellingen
                                             
 

10:00 – 10:30 uur            Introductie: theorie, beginselen en historie van herstelrecht     

                                                   

10:30 – 10.45 uur            Pauze


10:45 – 11.15 uur            Herstelrecht: hoe werkt het?
    

 11:15 – 12.15 uur            Actuele wet- en regelgeving herstelrecht, proeve van wetgeving en aanpalende                                               onderwerpen

 

                                        
12:15 – 13:00 uur            Lunch

 

 13.00 – 13.30 uur            Dialoog aan de hand van stellingen

                                      

13:30 – 14:15 uur            De herstelrechtelijke praktijk anno 2017: spelers, modaliteiten, fasering en                                                     krachtenveld

 

14.15 – 14.45 uur            De praktijk van de strafrechtmediator en casuïstiek                                      

 

14.45–  15:00 uur            Pauze

 

15:00 – 16:30 uur            Herstelrecht en uw eigen beroepspraktijk: perspectieven, samenwerking,                                                       handvatten


16.30 – 17.00 uur            Wrap up en laatste vragen

 

                


Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
Ambragiada Perret
Senior Congresmanager
a.perret@sdu.nl
070 370 89 963
Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator 
w.ori@sdu.nl
070 370 89 966
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht