Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Juridische mogelijkheden bij wanprestatie*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips
Senior Congrescoördinator 
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Juridische mogelijkheden bij wanprestatie*

Praktische aanpak van de schuldenaar (...)


Deze cursus heeft een STARTGARANTIE!

Tijdens deze cursus krijgt u een helder juridisch overzicht van de mogelijkheden wanneer u te maken krijgt met een zaak waarbij de wederpartij haar contractuele verplichtingen niet nakomt (wanprestatie). U leert wanneer u (tijdig) moet ingrijpen en volgens welke procedure, zodat u zeker weet dat de geleden schade (mocht het tot een procedure komen) door de rechter wordt toegewezen.

Deze cursus is een concrete, op de dagelijkse rechtspraktijk gerichte cursus. Door middel van praktische voorbeelden en aan de hand van recente rechtspraak krijgt u een duidelijk beeld van de mogelijkheden wanneer u een dergelijke zaak moet behartigen voor uw cliënt. Ook de mogelijke verweermiddelen die een schuldenaar zou kunnen opwerpen, worden behandeld.

 

De volgende aspecten komen onder meer aan de orde:

-        Wanneer is sprake van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)?
-        Is het verzuim van de schuldenaar vereist?
-        Welke rol speelt de klachtplicht van art. 6:89 of art. 7:23 BW?
-        Dient de schuldeiser een ingebrekestelling te hebben uitgebracht?
-        Welke vorderingen kan een schuldeiser instellen in geval van wanprestatie van de schuldenaar?
-        Welke schadevergoeding is in geval van wanprestatie verschuldigd?
-        Is ontbinding of vernietiging van de overeenkomst mogelijk?
-        Kan de schuldenaar zich eventueel op een exoneratie beroepen?
-        Is de schuldenaar eventueel bevoegd om een vordering tot schadevergoeding te pareren met een beroep op opschorting?
-        Welke rol speelt eventueel schuldeisersverzuim?


Bestemd voor:  Advocaten 


lees meer   


inschrijven

Programma


12:30 – 13.00 uur
Ontvangst met broodjes

13:00 – 15:00 uur
Wanprestatie deel I

- Wanneer is sprake van wanprestatie?
- Welke vorderingen kan de schuldeiser dan eventueel instellen?
- Welke concrete maatregelen dient hij daartoe te nemen?

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 17:15 uur
Wanprestatie deel II

- Welke verweermiddelen heeft de schuldenaar eventueel?
- Opschorting
- Schuldeisersverzuim

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips
Senior Congrescoördinator 
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl
Deel deze cursus

Terug naar het overzicht