Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Jaarcongres: Dag van het Jeugdrecht 2018
inschrijven


Sprekers

Contact

Inhoudelijke informatie
mr. B.F.A. (Britt) van de Langkruis 
Congresmanager
06-83169381
b.v.d.langkruis@sdu.nl

Organisatorische informatie
W. (Wina) Ori  
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

Jaarcongres: Dag van het Jeugdrecht 2018

Actuele ontwikkelingen, jurisprudentie en vaardigheden


Tijdens de 8e editie van de Dag van het Jeugdrecht behandelen we zoals u gewend bent de actuele inzichten over de meest recente ontwikkelingen binnen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht. Uiteraard blikken we ook vooruit op 2019. Nieuw dit jaar is de behandeling van onmisbare beroepsvaardigheden/softskills toegespitst op het jeugdrecht.

Tijdens dit congres wordt u door topjuristen en professionals weer helemaal bijgepraat en krijgt u een update van de belangrijkste issues en vraagstukken in het jeugdrecht. Kortom; onmisbaar voor de advocaat of juridische professional die met jeugdrecht te maken heeft.

Pluspunt: u behaalt zowel civieljeugdrecht als jeugdstrafrecht punten op deze dag.


Uiteraard sluiten we de dag af met een gezellige borrel.

Tot 13 december!

Bestemd voor: advocaten, leden van de rechterlijke macht en juristen werkzaam op het gebied van het jeugdrecht.


lees meer   


inschrijven

Programma


Ontvangst

09.30 – 10.00 uur

10.00 – 11.00 uur (Straf) Actualiteiten
mr. E. (Eva) Huls 

De laatste ontwikkelingen en jurisprudentie


11.00 - 11.15 uur 
Koffiepauze

11.15 – 12.15 uur (Civiel)
mr. L.W.M. (Leo) Hendriks

De schriftelijke aanwijzing

- Wie mogen aanvragen?
- Welke aanwijzingen?
- Bekrachtiging
- Wat als ouder(s) het er niet mee eens zijn?
- Vervallenverklaring
- Aanwijzing OTS
- Hoe pakt het in de praktijk uit?

De geschillenbeslechting ex. art 1:26b BW

- Versus klachtregeling
- Door wie aan te kaarten?
- Welke geschillen?
- Jurisprudentie

12.15 - 13.15 uur
Lunch 

13.15 - 14.15 uur (Straf) Vervolg Actualiteiten
mr. C.M. (Cindy) Koole

De rol van de advocaat in het jeugdstrafrecht; (on)mogelijkheden en uitdagingen.

14.15 - 15.15 (Civiel)
mr. R.H.P. (Reinier) Feiner

Procederen op grond van de jeugdhulpplicht

- Knelpunten n.a.v. de evaluatie van de Jeugdwet
- Verantwoorde jeugdhulp en jeugdhulpplicht
- Wie is/zijn verantwoordelijk (GI, RvdK, college van B&W, Kinderrechter, ouders)
- (on)mogelijkheden geschillenregeling ex 1:262 BW
- Wachtlijstproblematiek en aanvaardbare termijn
- Actuele jurisprudentie en ontwikkelingen in beleid en regelgeving
- Een kort gedicht als uiterste consequentie  

D.m.v. een concrete casus en jurisprudentie wordt getoond hoe u uiteindelijk middels een KG tegen het college van B&W jeugdhulp binnen een voor het kind aanvaardbare termijn kunt afdwingen.


15.15 - 15.30 uur
Pauze


15.30 - 16.30 uur Beroepsvaardigheden
mr. C. (Carolijn) Beckers

Lezing onmisbare beroepsvaardigheden voor "de tijgers" binnen het recht.

"We zeggen veel meer dan we zeggen"
- over toenadering en verwijdering
-
Enkele (on)waarheden over de leugen
-
drie zones; heb jij invloed of ben je onzichtbaar?


16.30-17.00 uur
Welverdiende aangeklede borrel


Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
mr. B.F.A. (Britt) van de Langkruis 
Congresmanager
06-83169381
b.v.d.langkruis@sdu.nl

Organisatorische informatie
W. (Wina) Ori  
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht