Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. (Internationale) Handelscontracten**
inschrijven


Sprekers

Contact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl 
 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

(Internationale) Handelscontracten**

Over franchise, distributie en agentuur overeenkomsten


Tijdens deze cursus Internationale handelscontracten wordt uitgebreid ingegaan op de diverse aspecten van distributie, agentuur en franchiseovereenkomsten. Wat maakt bijvoorbeeld een distributieovereenkomst tot een distributieovereenkomst en wat betekent deze kwalificatie in de praktijk? Wat zijn de kenmerken van agentuur en franchise? Met name wanneer het mededingingsrecht in beeld komt, dient de opsteller van deze contracten hiermee rekening te houden.

De docenten besteden uitgebreid aandacht aan bovenstaande zaken. Daarnaast behandelen zij de wijze waarop de contracten worden ingericht en de aspecten van internationaal privaatrecht die een rol kunnen spelen. U krijgt handreikingen om eventuele risico’s tot een minimum te beperken. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om de betreffende overeenkomsten te kwalificeren en te herkennen en deze op hun inhoud te beoordelen. U beschikt over het nodige bewustzijn van de problematiek van het mededingingsrecht in verhouding tot deze overeenkomsten.

Bij deelname aan deze cursus kunt u zich met 20% korting inschrijven voor de Verdiepingscursus distributie en agentuur

Bestemd voor: advocaten, notarissen en (bedrijfs)juristen, die in hun praktijk te maken hebben met internationaal verbintenissen/contractenrecht. 

 


lees meer   


inschrijven

Programma


09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Distributie en franchising

- Karakteristieken van de distributieovereenkomst en van de franchiseovereenkomst
- Opzeggingsperikelen bij duurovereenkomsten en in het bijzonder distributie- en franchisecontracten
- Welke bepalingen dienen te worden opgenomen en waarom?

prof. mr. dr. T.H.M.  (Edwin) van Wechem

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Distributie en franchising (vervolg)

- Internationaalrechtelijke aspecten: forumkeuzes en toepasselijk recht
- Verordening Rome 1

prof. mr. dr. T.H.M.  (Edwin) van Wechem

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 14:30 uur
Agentuur: contracteren in een dwingendrechtelijke omgeving

- De kwalificatie van de agentuurovereenkomst, communautaire richtingen
- De nationale wetgeving in Europees perspectief
- Welke bepalingen dienen te worden opgenomen in een agentuurcontract en welke dienen juist te worden vermeden?
- IPR vraagstukken en bevoegdheidsperikelen

prof. mr. dr. T.H.M.  (Edwin) van Wechem

14:30 – 14:45 uur
Pauze

14:45 – 15:45 uur
Internationale handelscontracten en mededingingsrecht

- Nieuwe Europese regels inzake handelscontracten
- Specifiek: distributie en agentuur

mr. M.G. (Misha) Lutje Beerenbroek 

15:45 – 16:00 uur
Pauze

16:00 – 17:00 uur
Internationale handelscontracten en mededingingsrecht (vervolg)

- Verandering voor de praktijk?
- Aanpassing van contracten noodzakelijk?

mr. M.G. (Misha) Lutje Beerenbroek 

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
D.J. (Debby) Bolleboom-Philips
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl 
 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht