Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. de Woning **
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
Ambragiada Perret
Senior Congresmanager
(070) 378 99 63
a.perret@sdu.nl 

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

de Woning **

Verdiepingscongres over fiscale actualiteiten rondom de woning.


Bestemd voor: notarissen, accountants, advocaten, bankiers, estate-planners, fiscalisten en executeurs-testamentair

Wij organiseren op donderdag 12 oktober 2017 weer een mooi congres dat in het teken staat van "de Woning" en de actualiteiten die daar bij horen, zoals de beperking van de renteaftrek in de IB en de waarde volgens de WOZ, ook de Natuurschoonwet komt aan de orde. De overdrachtsbelasting als er sprake is van een woning wat in de praktijk niet altijd even eenvoudig te beantwoorden is en de schenk- en erfbelasting over: oude frictie en nieuwe werkelijkheid.  

Er komen waardevolle sprekers die u voorzien van de meest recente ontwikkelingen over het thema "de Woning". 


Programmaonderdelen:

-De beperking van de renteaftrek in de IB

-De waarde volgens de WOZ

-Plattelandswoningen

-Overdrachtsbelasting

-Schenk- en erfbelasting


lees meer   
inschrijven

Programma


  

09:30 – 10:00 uur                      Wij heten u welkom bij Naarderbos


10:00 uur                                           Opening door de dagvoorzitter

                                     prof. dr. Hans Stubbé, hoogleraar notariële belastingen
                              Universiteit van Amsterdam en partner bij 
FBN Juristen te Amsterdam


10:00 – 10:45 uur          
- De eigenwoningreserve en partners
De eigenwoningregeling wordt individueel toegepast. Dat betekent dat de eigenwoningschuld en de eigenwoningreserve individueel worden bepaald. De berekening van de individuele eigenwoningschuld is in het geval van partners niet altijd eenvoudig en hangt vooral af van hetgeen partners (niet) hebben geregeld. 

mr. Bernard Devilee, beleidsadviseur Ministerie van Financiën, (hij spreekt op persoonlijke titel)


10:45 – 11:30 uur          
- Wet WOZ als kapstok voor de waardering van woningen
Hoe wordt het begrip woning voor de WOZ ingevuld en op welke wijze vindt de waardering plaats? Voor welke belastingmiddelen is de WOZ-waarde van een woning relevant en is een breder gebruik mogelijk? Wat houdt het nieuwe digitale loket met WOZ-waarden van woningen precies in?

mr. Jan Batterink, Batterink Fiscaal Advies en partner Tax Connection


11:30 – 12:15 uur          
- De woning in het buitengebied: landgoederen en plattelandswoningen                                             De inleider behandelt de (on)mogelijkheid van rangschikking van woningen als landgoed zoals bedoeld in de Natuurschoonwet 1928. Daarnaast  spreekt hij over de plattelandswoning; dit is een voormalige bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf, die door derden (die geen binding hebben met het bedrijf) mag worden bewoond.

mr. dr. Jeroen Rheinfeld, senior jurist Countus accountants en verbonden aan het Instituut voor Agrarisch recht


12:15 - 12:30 uur                                 Vragen en discussie12:30 - 13:15 uur            Heerlijke lunch met uitzicht op het Gooimeer

 

13:15 – 14:00 uur          
- De woning in de overdrachtsbelasting
De verkrijging van een pand dat naar zijn aard is bestemd voor bewoning komt in aanmerking voor het lage 2% tarief in de overdrachtsbelasting. De vraag wanneer sprake is van een woning is in de praktijk niet altijd even eenvoudig te beantwoorden. Dr. A. Rozendal zal in zijn bijdrage stilstaan bij deze vraag.

dr. Aad Rozendal, docent UvA en verbonden aan FBN Juristen te Amsterdam


14:00 – 14:45 uur          
- De verkrijging van een woning in de schenk- en erfbelasting: oude fictie als nieuwe werkelijkheid
Beschouwingen over het bereik van de klassieke fictiebepalingen in een gemoderniseerde successiewetgeving.

prof. mr. dr. Bernard Schols, hoogleraar notarieel belastingrecht Radboud Universiteit Nijmegen en vennoot bij ScholsBurgerhartSchols estate planning 


14:45 - 15:00 uur                                     Vragen en discussie

15:15 uur                                         Slotwoord van de dagvoorzitter

 
15:15 – 16:00 uur         Muzikale borrel met de virtuoze gitarist Filippo Castellazzi

 

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
Ambragiada Perret
Senior Congresmanager
(070) 378 99 63
a.perret@sdu.nl 

Organisatorische informatie
Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht