Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. De terechtzitting in het arbeidsrecht*
inschrijven


Sprekers

Contact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager 
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereeecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

 

 

 

 

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

De terechtzitting in het arbeidsrecht*

De zitting – pleidooi – getuigenverhoor – procesbeslissing - schikken


Hoe effectief is uw optreden ter zitting in het arbeidsrecht? Procederen in het arbeidsrecht brengt mee dat u als procesjurist vaak te maken krijgt met een terechtzitting bij de kantonrechter. In een ontbindings­zaak, in een kort geding, een comparitie van partijen of een getuigen­verhoor. Voor een succesvol optreden ter zitting is dan niet alleen kennis van het arbeidsprocesrecht en het algemene procesrecht van belang, maar ook uw manier van presenteren en communiceren speelt daarbij een grote rol. In deze cursus De terechtzitting in het arbeidsrecht komen al die aspecten aan bod en worden u middelen aangereikt om u daarin (verder) te ontwikkelen.

Een communicatietrainer/acteur en een rechter bieden u met deze cursus een multidisciplinaire mix van theorie, kennis en vaardigheden, gericht op de dagelijkse praktijk van de procesjurist met ervaring in het arbeidsrecht.

Let op: Neem een (korte) pleitnota uit de eigen praktijk mee voor gerichte feedback en tips van de docenten.

Bestemd voor: Advocaten 
 
lees meer   


inschrijven

Programma


09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Start van de zitting

-      Aspecten bij binnenkomst zittingszaal
-      Wat kunt u op een zitting verwachten, ook gelet op de professionele standaarden civiel/kanton?
-      Rolverdeling partijen en kantonrechter
-      De taal van de rechter en procederende advocaten
-      Omgaan met lastige vragen (rechter en wederpartij) en incidenten (onbekende of nieuwe stukken, afwezigheid wederpartij of getuige, eiswijzigingen)
-      Praktische tips & tricks voor een goede start 

H. (Hermi) Hartjes
mr. W. (Wim) Wetzels

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Pleiten: hoe en voor wie?

-      Opstellen en inhoud pleitnotitie
-      Presentatietechnieken (houding, stemgebruik, oogcontact met kantonrechter, cliënt en wederpartij)

Let op: Neem uw eigen pleitnota mee voor feedback en tips van de docenten!

H. (Hermi) Hartjes
mr. W. (Wim) Wetzels

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Comparitie, kort geding, ontbindingsprocedure, getuigenverhoor, incidentele vorderingen

-      Opmaken van een proces-verbaal
-      Verzoeken om aanhouding
-      Het doen van een bewijsaanbod
-      Het verhoor van getuigen; hoe doet u dit?
-      De descente

Communicatie tijdens de terechtzitting

-      Communicatie met de kantonrechter
-      Omgaan met 'lastige' vragen, een onwillig gehoor, een moeilijke wederpartij
-      Omgaan met emoties van partijen en de onderlinge relaties tijdens de zitting
-      Hoe houdt u de aandacht van de rechter vast en hoe reageert u effectief? Wat zijn de ergernissen van de rechter?

H. (Hermi) Hartjes
mr. W. (Wim) Wetzels

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Laatste fase van de zitting: procesbeslissingen en schikking

-      Einduitspraak of tussenstap? Wat is uw invloed hierop?
-      Wat te doen met schikkingsvoorstellen van de rechter?
-      Indien schikkingsbespreking; waar moet u dan op letten en aan denken?
-      Wat zijn uw mogelijkheden bij een dwangbeschikking?

H. (Hermi) Hartjes
mr. W. (Wim) Wetzels

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact

Inhoudelijke informatie
drs. Crescens Akkermans
Congresmanager 
(070) 378 95 33
c.akkermans@sdu.nl

Organisatorische informatie
Diana Vereeecken
Senior Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

 

 

 

 

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht