Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Cursussen
 4. /
 5. De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06-500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
F.S. (Fariël) Nasierkhan
Senior Congrescoördinator
(070) 37 89 470
f.nasierkhan@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

De positie van het kind in het civiele jeugdrecht**

Praktijkproblematiek op verdiepend niveau


Deze cursus is eerder beoordeeld met een 8.3

Bestemd voor
: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Niet alleen in de media en in de politiek is meer aandacht gekomen voor ´het kind´. Ook de wetgever is de afgelopen tijd actief geweest en de ´kinderombudsman´ heeft van zich laten horen.
 
Tijdens de verdiepingscursus staat de positie van het kind in het civiele jeugdrecht
centraal. Het accent ligt daarbij op knelpunten in de rechtspraktijk.
De twee gerenommeerde sprekers staan voor u klaar om bruikbare informatie voor uw praktijk te verschaffen.


lees meer   


inschrijven

Programma


09:15 – 09:45 uur            
Ontvangst 

09:45 – 11:00 uur            
Gezag over minderjarigen
o.a.

 • Actualiteiten jeugdrecht
 • Verschillen in ontstaan, beëindiging en rechtsgevolgen van de diverse vormen van gezag
 • Datieve, testamentaire en legislatieve voogdij
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

11:00 – 11:15 uur            
Pauze

11:15 – 12:30 uur            
De positie van het kind bij gesloten jeugdhulp
 • Rechtspositie bij beslissing tot opname - met aandacht voor 18-plussers en verklaring gedragswetenschapper
 • Rechtspositie tijdens verblijf in een accommodatie voor gesloten jeugdhulp
 • Rol ven de raadsman bij gesloten jeugdhulp
 • De belangrijkste jurisprudentie m.b.t. de gesloten jeugdhulp na inwerkingtreding van de Jeugdwet op 1 januari 2015
prof. mr. P. Vlaardingerbroek

12:30 – 13:30 uur 
Lunchpauze


13:30 – 15:00 uur            
De positie van het kind bij de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

 • Bevoegdheden Gecertificeerde Instelling en de rechten van ouders en kinderen bij een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Rechtspositie kind: rechtsmiddelen, mogelijkheden bijstand door advocaat dan wel benoemen bijzondere curator
 • Positie kind bij plaatsing in een pleeggezin (knelpunten, de dilemma’s bij terugplaatsing bij de ouders)
 • Gezagsbeëindiging in het nieuwe stelsel van kinderbeschermingsmaatregelen
 • De ondertoezichtstelling bij strijd tussen de ouders
 • De betekenis van het IVRK en het EVRM in het Jeugdrecht
mr. A.E.J. Satink 


15:00 – 15:15 uur            
Pauze

15:15 – 17:15 uur            

 • Omgang bij partnerdoding
 • OmgangsOTS
 • Omgangsrecht grootouders
 • Verhuis-criteria
 • Gezagsbeëindiging

mr. L.W.M Hendriks


 

Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06-500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
F.S. (Fariël) Nasierkhan
Senior Congrescoördinator
(070) 37 89 470
f.nasierkhan@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht