Opleidingen & Events
 1. Home
 2. /
 3. Cursussen
 4. /
 5. Basiscursus Letselschade*
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06 500 308 47
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht

Basiscursus Letselschade*

Van 6:162 BW naar schadebepaling


Deze cursus is bestemd voor: advocaten, bedrijfsjuristen en juristen werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.


Juridische en praktische letselschaderecht
Tijdens deze basiscursus letselschade behandelen de sprekers de belangrijkste onderwerpen op het gebied van het juridische en praktische letselschaderecht. Aan de hand van de onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid en bijzondere aansprakelijkheid leert u de aansprakelijkheidsgrondslagen. Daarna komen de verschillende aspecten van schade aan bod.

Na de lunch zal de praktische kant van het letselschaderecht centraal staan. Hoe gaat u om met de deelgeschilprocedure? Hoe berekent u smartengeld? En ten slotte wordt uitgebreid ingegaan op de deskundige, want hier staat of valt uw procedure mee. Waar mogelijk zullen actuele ontwikkelingen worden meegenomen. U krijgt deze cursus ook antwoord op de vraag: Hoe zit het nu met de hangmat?

lees meer   


inschrijven

Programma


09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30  – 12:45 uur
De verschillende aansprakelijkheidsgrondslagen

Hoe moet u de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) toetsen?

 • Onrechtmatige daad, toerekenen, schade en causaal verband
 • Doen of nalaten
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Gevaarzetting


Voor welke zaken geldt risicoaansprakelijkheid en wat zijn daarvan de consequenties?

 • Gebrekkige zaken: (on)roerend
 • Dieren
 • Stoffen


Extra bescherming wat leidt tot de bijzondere aansprakelijkheid:

 • De fietser in het verkeer bij letselschade
 • De werknemer bij letselschade

Wat is de wijze van schadevaststelling?

Wat is schade? Wat valt er wel onder en wat niet?

Vermogensschade en ander nadeel:

 • Personenschade en kosten (artikel 6:96 BW)         
 • Schadeposten en uitgangspunten vaststelling

Hoe gaat u om met voordeelstoerekening?

mr. W.A. van Veen

 
Dit blok wordt onderbroken door een kwartier pauze

 
12:45 – 13:30 uur
Lunch

 
13:30 – 16:45 uur
De praktische kant van letselschadezaken

Wat kunt u verwachten in en van de deelgeschilprocedure?


Hoe gaat u om met smartengeld?

 • Wat zijn de voorwaarden voor toekenning?
 • Shock- en affectieschade
 • Bepaling van de hoogte

De kern van uw zaak: deskundigen

 • Keuze van de deskundige
 • Welke vraagstelling?
 • Positie van partijen en de deskundige
 • Rol van het deskundigenbericht

mr. A. van Dijk 


Dit blok wordt onderbroken door een kwartier pauze


Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager
06 500 308 47
c.leentjens@sdu.nl

Organisatorische informatie
Wina Ori
Congrescoördinator
(070) 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht