Opleidingen & Events
  1. Home
  2. /
  3. Cursussen
  4. /
  5. Actualiteiten Scheidingsrecht** NIEUW
inschrijven


Sprekers

Contact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager 
06 - 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70 / 06 - 500 308 43
f.nasierkhan@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht
meer...

Actualiteiten Scheidingsrecht** NIEUW

In 1 middag volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van het scheidingsrecht!


De scheidingspraktijk staat voortdurend bloot aan veranderingen als gevolg van veranderende inzichten, jurisprudentie en regelgeving. Mr. Annette M. van Riemsdijk (advocaat, mediator en rechter plv) neemt met u de onderwerpen door waarmee u te maken kunt krijgen.

Tijdens deze praktische verdiepingscursus worden alle actuele ins en outs rondom het scheidingsrecht met u besproken. Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het scheidingsrecht en kunt u de opgedane kennis direct toepassen tijdens uw werkzaamheden en methodisch hanteren.

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, advocaat- en notaris-mediators, leden van de rechterlijke macht, overige juristen.

Onderwerpen (onder voorbehoud): Allereerst komen de gevolgen van het huwelijksvermogensrecht van 1 januari 2018 aan de orde. Wat zegt de eerste rechtspraak hierover? Hoe moet u met de nieuwe regelgeving omgaan in de praktijk? Hoe wordt omgegaan met voorhuwelijks vermogen en dat wat een echtgenoot verkrijgt krachtens erfrecht of gift zonder dat de erflater/schenker een insluitings-clausule heeft gemaakt?
De wet kent vele hersenbrekers. Zo geeft het nieuwe art.1:96a BW een regeling voor het geval een onderneming voorhuwelijks vermogen is. De echtgenoot van wie dat voorhuwelijks vermogen is, is aan de gemeenschap een redelijke vergoeding verschuldigd. Maar wat is dat? Hoe ziet een redelijke vergoeding er in de praktijk uit?

 

Vervolgens wordt ingegaan op de ontwikkelingen rondom partneralimentatie. Hoe moet u omgaan met de veranderende (omstreden) regelgeving rondom partneralimentatie (1 januari 2020)?

Aanvullend komen naast bovengenoemde onderwerpen aan bod:

·       Kinderalimentatie

·       Echtelijke woning

·       Pensioenverevening

·       Ouderschapsplan

·       Familieprocesrecht en het project Maatschappelijke effectieve Rechtspraak (MER) 

·       Inzichten wat er wel of niet dient te staan in convenanten, verzoek- en verweerschriften

 

Door het volgen van deze cursus kunt u uw kennis opfrissen, verbreden, verdiepen en actualiseren.

 

 

 

lees meer   


inschrijven

Programma


12:30 - 13:00 uur        
Ontvangst met lunch

13:00 - 15:00 uur
Actualiteiten scheidingsrecht - Deel 1

15:00 - 15:15 uur
Pauze 

15:15 - 17:15 uur
Actualiteiten scheidingsrecht - Deel 2


Nog plaatsen beschikbaar

inschrijvenContact
Inhoudelijke informatie
mr. Carla Leentjens
Senior Congresmanager 
06 - 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Fariël Nasierkhan
Congrescoördinator
(070) 378 94 70 / 06 - 500 308 43
f.nasierkhan@sdu.nl

 

Deel deze cursus

Terug naar het overzicht