Persoonlijk Leiderschap voor Advocaten

Every Day Impact! 5 dagdelen training voor leidinggevenden in de Advocatuur

Inschrijven
 • Data
  20 sep 2024
  4 okt 2024
  18 okt 2024
  8 nov 2024
  17 jan 2025
 • Kosten
  € 3250,00 excl. btw
 • Locatie
  Kontakt der Kontinenten, Soesterberg (Utrecht)
 • Punten
  17 NOvA Beroepsvaardigheden

Algemene informatie

Dit persoonlijk leiderschapsprogramma voor advocaten bestaat uit 5 dagdelen. In dit pragmatische programma werken we op effectieve wijze, om impact te creëren op de volgende gebieden: profilering, gedrag en interactie, persoonlijk- en professioneel leiderschap, geven en ontvangen van feedback, difficult conversations, omgaan met spanning en werkdruk, visie, communicatie, creativiteit en het creeren van impact. 
 
Na dit programma zijn de deelnemers in staat om vanuit een authentieke verbinding met zichzelf en in contact met de ander sturing te geven en leiderschap te tonen. Deelnemers profileren zichzelf professioneler, creatiever en op senior niveau. Daarmee weten ze vanuit een individueel gevoel voor leiderschap en visie zichzelf impactvol neer te zetten en sturing te geven.

Dagdeel 1
Naast een eerste kennismaking ligt op deze middag de focus op het individu, verbinding met jezelf, je creativiteit, leiderschap, sturing geven en het contact met de ander en de groep.

Aan de hand van verschillende opdrachten krijg je inzicht en zet je stappen op het vlak van profilering, sturing geven aan je voorkomen en je gedrag en het effect daarvan op de ander.

Dagdeel 2
In de masterclass van actrice Eva K. Mathijssen ga je je grenzen verleggen en treed je buiten je comfortzone. Je ontdekt nieuwe kanten van jezelf die specifiek in te zetten zijn voor persoonlijke en professionele groei en je leiderschapskwaliteiten.

“We gaan spelen.” Dat is het uitgangspunt van de masterclass. 

Spelen is spannend, is in het moment zijn, incasseren (naar anderen luisteren en kijken en merken wat dat met je doet) én reageren, het conflict op jouw eigen wijze aangaan ipv ondergaan. Spelen is uitproberen. Ontdekken wat niet en wel werkt, en dát voor je laten werken. “80 procent of the work is showing up.” dat is de uitdaging. 

To show up als jezelf. Elke dag. Elke situatie. Ook als je iets spannend of ongemakkelijk vindt.  Juist dan. Dat je dan een basis hebt, waar je op kan bouwen.

En dus is het heel gezond om dat gebied op te zoeken, in een veilige omgeving, waar je je steeds meer ‘comfortable with being uncomfortable’ kan voelen zodat je in échte situaties op jezelf kan vertrouwen. 

Dagdeel 3
Op deze middag werken we met 4 archetypes voor gedrag en interactie gebaseerd op de Roos van Leary. Iedere deelnemer brengt een werkgerelateerde casus mee als uitgangspunt om vanuit te werken. In samenwerking met een trainingsacteur worden de casussen uitgelicht op de vloer, analyseren we de communicatie op effectiviteit, eigenheid en doelmatigheid. Oud en inefficient gedrag wordt inzichtelijk, we doorbreken patronen die in de weg zitten en trainen op het ontwikkelen van effectief en passend gedrag en authetieke communicatie. Deelnemers creeren impact en tonen leiderschap.

Dagdeel 4
Tijdens de mindfulness sessie ervaar je een sterke verbinding met je authetieke zelf en de kracht die daar vanuit gaat. Mindfulness speelt een essentiële rol bij persoonlijk leiderschap door een diepgaand begrip en beheersing van de eigen gedachten, emoties en gedragingen te bevorderen. Het is een benadering die zich richt op bewustzijn in het moment, zonder oordeel, wat aanzienlijke voordelen biedt voor het ontwikkelen van effectief leiderschap op persoonlijk niveau. Zelfbewustzijn, durf, empathie en doelgerochtheid zijn hierin kernelementen.

Vanuit deze verbinding met jezelf en in combinatie met alle tools, skills en izichten die je tijdesn het traject hebt opgedaan, schrijf je aan het einde van dagdeel 4 een persoonlijke future pledge. Een belofte die je aan de groep presenteerd en waarin je uiteen zet wat je in de toekomst gaat veranderen, hoe je jezelf gaat neerzetten binnen je professionele werkomgeving en wat de toekomstige impact daarvan zal zijn op jezelf en je werk als professional. Daarnaast maakt iedereen een behapbaar actieplan om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te behalen. Iedere deelnemer verlaat deze 4e sessie met de juiste instelling, mind-set en vaardigheden om daadwerkelijk impact te creeren op de individueel gestelde doelen en leiderschap te tonen dat anderen inspireert.

Dagdeel 5
Terugkijken op de impact die je hebt gemaakt.
In deze sessie kijken we terug op de leergang en de vooruitgang die je hebt gemaakt.
Zijn je doelen behaald? Zo niet, wat moet er nog gedaan worden en hoe krijg je dat voor elkaar. Zo ja, hoe pakken we door!
 
Het Persoonlijk Leiderschapsprogramma wordt door deelnemers ervaren als zeer pragmatisch, toepasbaar en aansluitend op de praktijk

Bestemd voor: Leidinggevenden in de advocatuur.

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers.

Opmerkingen van deelnemers

Het is de combinatie van de verschillende onderdelen die dit programma zeer waardevol maakt. Daarnaast maakt IJSBREKERS een uitwisseling van diverse advocatenkantoren mogelijk, die veel inzichten geven en mijn blik op het werkveld verbreedt. Loyens & Loeff

Het was geweldig hoe betrokken iedereen was en zijn/haar worstelingen, gevoelens en ambities deelden. Een inspirerend intens programma met veel praktische handvatten voor mijn persoonlijke en professionele leiderschapsontwikkeling. Robeco  

De perfecte mix van theorie & praktijk! De leiderschapsvaardigheden kon ik direct toepassen! Daarnaast hele inspirerende inhoudelijke trainers.  Robeco  

Programma

Programma
12:30 - 13:15

Ontvangst met lunch


13:15 - 17:30

presence – power – safety - creating – understanding – creativity

In de eerste twee middagen staan het individu en het groepsproces centraal.
 • Hoe laat je jezelf zien?
 • Hoe maak je contact voordat je überhaupt tekst geeft?
 • Kan je voor de groep volledig landen in het hier en nu?
 • Ben je bewust van wat je meebrengt alleen al door je aanwezigheid?
 • Wat gebeurt er als er tekst, verhaal, storytelling bij komt?
 • Hoe werken we samen?
 • Hoe is de groepsdynamiek?
 • Wat is je aandeel in de groep?
 • Hoe geven we elkaar feedback?
In de eerste 2 middagen blijft de werkgerelateerde inhoud nog volledig buiten beschouwing en ligt de focus op de verbinding met jezelf, je creativiteit, leiderschap en het contact met de ander en de groep waarvoor je presenteert.

Intake

Iedere deelnemer brengt 2 casussen mee van waaruit leerdoelen zichtbaar worden m.b.t. persoonlijke- en professionele profilering, communicatie, bedrijfs- of hiërarchische dynamiek, spreken in het openbaar of andere werk gerelateerde thema’s. In groepsverband bespreken we de persoonlijke leerdoelen voor het traject en krijgen we inzicht binnen welke podia zich problematieken voordoen; communicatiemomenten met peers, managers en/of collega’s. Presentaties, pitches of momenten van leiderschap.

12:30 - 13:15

Ontvangst met lunch


13:15 - 17:30

presence – power – safety - creating – understanding – creativity

In de eerste twee middagen staan het individu en het groepsproces centraal.
 • Hoe laat je jezelf zien?
 • Hoe maak je contact voordat je überhaupt tekst geeft?
 • Kan je voor de groep volledig landen in het hier en nu?
 • Ben je bewust van wat je meebrengt alleen al door je aanwezigheid?
 • Wat gebeurt er als er tekst, verhaal, storytelling bij komt?
 • Hoe werken we samen?
 • Hoe is de groepsdynamiek?
 • Wat is je aandeel in de groep?
 • Hoe geven we elkaar feedback?
In de eerste 2 middagen blijft de werkgerelateerde inhoud nog volledig buiten beschouwing en ligt de focus op de verbinding met jezelf, je creativiteit, leiderschap en het contact met de ander en de groep waarvoor je presenteert.

12:30 - 13:15

Ontvangst met lunch


13:15 - 17:30

vision – future pledge – communication – daily practice – cases – implementation

Op dagdeel 3 en 4 maak je de overstap naar het werk, de professional, de casussen, praktijk, doelen en visie en de implementatie daarvan.

Doelbepaling
Naar aanleiding van de casussen wordt het volgende bepaald:
 • Schets van de situatie.
 • Wat is mijn einddoel?
 • Wie heb ik tegenover me zitten?
 • Hoe speel ik in op deze target group?
 • Welk gedrag moet ik inzetten om mijn doel te behalen?
 • Waar kan ik tegenaan lopen en hoe ga ik daarmee om?
 • Wat is mijn ‘take away story’ en wat wordt mijn ‘call to action’?
Uitvoeren
In samenwerking met een trainingsacteur werken we de casussen uit op
de vloer, analyseren de communicatie op effectiviteit, eigenheid en doelmatigheid. Nieuwe mogelijkheden worden uitgeprobeerd, de communicatie en skills worden aangescherpt om het gewenste effect en beoogde doel te behalen. Er wordt impact gemaakt en leiderschap getoond

12:30 - 13:15

Ontvangst met lunch


13:15 - 17:30

vision – future pledge – communication – daily practice – cases – implementation

Op dagdeel 3 en 4 maak je de overstap naar het werk, de professional, de casussen, praktijk, doelen en visie en de implementatie daarvan.

Doelbepaling
Naar aanleiding van de casussen wordt het volgende bepaald:
 • Schets van de situatie.
 • Wat is mijn einddoel?
 • Wie heb ik tegenover me zitten?
 • Hoe speel ik in op deze target group?
 • Welk gedrag moet ik inzetten om mijn doel te behalen?
 • Waar kan ik tegenaan lopen en hoe ga ik daarmee om?
 • Wat is mijn ‘take away story’ en wat wordt mijn ‘call to action’?
Uitvoeren
In samenwerking met een trainingsacteur werken we de casussen uit op
de vloer, analyseren de communicatie op effectiviteit, eigenheid en doelmatigheid. Nieuwe mogelijkheden worden uitgeprobeerd, de communicatie en skills worden aangescherpt om het gewenste effect en beoogde doel te behalen. Er wordt impact gemaakt en leiderschap getoond

13:30 - 14:00

Ontvangst en registratie


14:00 - 17:30

Past - Present - Future

Wat is de ‘every day impact’ die jij gaat maken?!
Iedere deelnemer schrijft een future pledge van maximaal 1 A4tje en presenteert deze voor de groep. Voorafgaand aan elke presentatie luisteren we naar een muzieknummer dat de deelnemer heeft geselecteerd in verbinding met de presentatie. De muziek creëert een extra ervaringsperspectief en geeft kleur en dimensie aan het gevoel en de intentie van de deelnemer.
De presentaties, als afsluiting van het traject, worden gefilmd en besproken.

17:30 - 21:00

Diner


Kosten

Normale prijs € 3250,00 excl. btw

Beschikbaarheid

Er zijn nog 8 plaatsen beschikbaar. Inschrijven

Accreditatie

NOvA Beroepsvaardigheden

17 punten


Contact

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Congresmanager

Debby Bolleboom-Philips

0611422897
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl