Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid

Weet het juiste juridische instrument in te zetten op het juiste moment!

Inschrijven
 • Data
  12 nov 2024
  26 nov 2024
  10 dec 2024
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 1695,00 excl. btw

Informatie

Wet- en regelgeving op het terrein van Openbare Orde & Veiligheid is talrijk en complex. Weet jij altijd welk instrument je het beste kunt gebruiken?

Deze driedaagse opleiding geeft je inzicht in alle mogelijkheden die het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium jou biedt. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden, zoals het sluiten van drugspanden, het omgaan met verwarde personen, crisisbeheersing, demonstraties, woonoverlast en vuurwerkproblematiek. 

Leren en toepassen in de praktijk
Tijdens deze opleiding leer je de diverse instrumenten voor openbare orde en veiligheid niet alleen goed kennen, je leert het vooral ook toe te passen. We behandelen een flink aantal praktijkcases, waarmee we de uitgebreide en complexe wet- en regelgeving helder vertalen naar de praktijk. De opleiding ziet er als volgt uit:

 • Dag 1     Rampenbestrijding en crisisbeheersing / Woonoverlast (12 november)
 • Dag 2     Ondermijning (26 november)
 • Dag 3     Verstoringen van de openbare orde (10 december)
Wil je meer weten over wat op welke cursusdag behandeld wordt? Klik dan op het programma van de verschillende dagen.

Gegevensdelen
In de aanpak en handhaving van de openbare orde en veiligheid is het delen van gegevens tussen ketenpartners – en het verwerken hiervan – inmiddels een cruciale factor. Daarom krijg je tijdens deze opleiding goed inzicht in het betreffende juridische kader. Zo leer je wanneer en welke gegevens je mag delen én hoe je ze dient te verwerken.

Voor wie?

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en juristen op het gebied van openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, leefbaarheid en crisisbeheersing – bij gemeenten, politie, veiligheidsregio's en ministeries. Ook voor advocaten bestuursrecht is deze opleiding zeer geschikt.

Reviews

"Een zeer interessante en leerzame opleiding. Veel verschillende, maar nuttige onderwerpen besproken. Fijn dat er veel sprekers zijn die ieder op hun eigen vakgebied een uitleg geven." - Juridisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Gemeente Hilversum

"Ik heb het ervaren als 3 enerverende dagen met voor mij een goede basis. De combinatie van goede sprekers en diversiteit tussen de volgers maakt het een goede opleiding. Leren van elkaar en daarmee verdieping zoeken." Deelnemer 2022
"Inhoudelijk zeer goed, leerzaam, inspirerende sprekers! Goede voorbeelden uit de praktijk." - Ambtenaar openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing

"Fantastisch om van Adriaan Wierenga uitleg/lezing te krijgen. Veel kennis en kan het behapbaar en overdraagbaar overbrengen. Veel mee kunnen nemen naar de praktijk." - Adviseur openbare orde en veiligheid/crisisbeheersing

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Juridisch kader en begrippen ‘Rampenbestrijding en crisisbeheersing’ – deel 1

 • Begrippen ramp, crisis, openbare-ordeverstoring en (ernstige) wanordelijkheden. En de betekenis van die begrippen voor het bestuurlijk en operationele optreden;
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester op dit terrein, waaronder zijn noodverordenings- en de noodbevelsbevoegdheid;
 • Taken en bevoegdheden van de (voorzitter van de) veiligheidsregio en de bijbehorende opschaling;
 • Verschil tussen de algemene en functionele ketens. 

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Juridisch kader en begrippen ‘Rampenbestrijding en crisisbeheersing’ – deel 2

 • Taken en bevoegdheden van gespecialiseerde bestuursorganen in functionele ketens, zoals de minister van volksgezondheid in de coronacrisis bij de bestrijding van een infectieziekte;
 • Relatie en verhouding tussen burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en het rijk; 
 • Bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en operationele verantwoordelijkheden van hulpdiensten in de voorbereiding op een incident en in de bestrijding daarvan;
 • Optreden bij rampen en crises aan de hand van daarvoor bedoelde bevoegdheden. We bespreken de mogelijkheden en de grenzen daaraan. Daarbij komen de grondrechten aan de orde. 

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 15:00

Woonoverlast in recht en praktijk

 • Woonfraude als overbewoning, illegale kamerverhuur, illegaal splitsen van woningen
 • APV Verhuurdersvergunning malafide verhuurder/huisjesmelker (onder meer Wet goed verhuurderschap en de Opkoopbescherming)
 • 'Wet aanpak woonoverlast’
 • ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’
 • Mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter
  Jurisprudentie

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Delen van gegevens en informatie onder het huidige privacyregime

 • Gegevens delen en bewaken;
 • Eisen waaraan moet jouw organisatie voldoen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens;
 • Betekenis van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Betekenis in de praktijk van onderscheid tussen toezicht en opsporing;
 • Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren.

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 10:30

Effecten en aanpak van ondermijning

 • Algehele problematiek van de ondermijnende drugsindustrie;
 • Effecten daarvan op de samenleving;
 • Wat je daar als maatschappij tegenover kunt stellen: repressie, preventie en weerbaarheid. 

10:30 - 11:00

Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit

 • Sluitingen van panden vanwege drugshandel en hennepteelt;
 • Sluitingen vanwege voorbereidingshandelingen.    

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit


12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning

 • De mogelijkheden die de Wet Bibob biedt in de strijd tegen ondermijning;
 • Het eigen onderzoek van het bestuursorgaan en het advies van het Landelijk Bureau Bibob;
 • Het nemen van (juridisch houdbare) Bibob-besluiten.

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:30

Praktijk & Juridisch instrumentarium

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijg je inzicht en handvatten voor aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld:

 • Illegaal gokken;
 • Hennepteelt;
 • Heling;
 • Witwassen;
 • Onvergunde prostitutie;
 • Mensenhandel;
 • Dekmantelbedrijven.

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 10:45

Verwarde personen en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Bestuurlijk en juridisch instrumentarium voor de aanpak
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester
 • Tegelijkertijd schakelen in het zorg- en veiligheidsdomein
 • Regierol van de gemeente en samenwerking met ketenpartners
 • Praktische en organisatorische uitdagingen bij informatie uitwisseling

10:45 - 11:00

Pauze


11:00 - 11:45

Adviseren burgemeester over OOV-onderwerpen

 • Hoe zorg je voor adequate advisering richting de burgemeester?
 • Samenwerking met ketenpartners als het gaat om advisering
 • Do’s & Dont’s

11:45 - 12:15

Reguleren van demonstraties - deel I

 • Bestuurlijke voorbereiding van demonstraties die in je gemeente zullen plaatsvinden;
 • Inzet van de Wet openbare manifestaties om demonstraties te faciliteren en te reguleren;
 • Balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen ten behoeve van de openbare-ordehandhaving;
 • Handhaving en toezicht.

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 13:30

Reguleren van demonstraties – deel II

 • Bestuurlijke voorbereiding van demonstraties die in je gemeente zullen plaatsvinden;
 • Inzet van de Wet openbare manifestaties om demonstraties te faciliteren en te reguleren;
 • Balans tussen het respecteren van grondrechten en het treffen van maatregelen ten behoeve van de openbare-ordehandhaving;
 • Handhaving en toezicht.

13:30 - 14:30

Overlast en gebiedsverboden


14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:15

Aan de slag met OOV-praktijkcases

Het geleerde wordt in de praktijk gebracht middels een aantal actuele en tot de verbeelding sprekende praktijkcases op het gebied van Openbare Orde & Veiligheid.

16:15 - 16:30

Wrap-up en afsluiting


Kosten

Normale prijs € 1695,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

15 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congres- en opleidingsmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Sylvia Heins

06 22394770
s.heins@sdu.nl