Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht*

Alternatieve rechtsgebieden bij de oplossing van huurrechtzaken

Inschrijven
 • Data
  28 sep 2023
 • Locatie
  Praktizijnsbibliotheek, Rechtbank Amsterdam
 • Kosten
  ‚ā¨ 395,00 excl. btw
 • Punten
  4 NOvA Juridisch

Informatie

Verhuurders en huurders hebben niet alleen met het BW te maken maar ook met bestuurlijke wetgeving. In de huurrechtpraktijk komt het bestuursrecht om de hoek kijken bij onderwerpen als woningdelen, vakantieverhuur, de omgevingsvergunning en het gebruik van het gehuurde. Het omgevingsrecht kan via de Woningwet, Huisvestingswet 2014, Wro en Wabo de civiele rechten en plichten uit de huurovereenkomst beïnvloeden. Voor een goede uitoefening van de huurrechtpraktijk (woonruimte en bedrijfsruimte) is  kennis van bestuurswetgeving op deze terreinen daarom noodzakelijk.

Tijdens deze cursus krijgt u in het eerste programmadeel een goed theoretisch overzicht van het bestuursrecht in relatie tot het huurrecht. Ook gaan de docenten in op de meest actuele jurisprudentie van bestuursrechtelijke onderwerpen in het huurrecht. In het tweede programmadeel nemen de docenten praktijkcasussen met u door. Aan de hand van de casussen wordt inzicht gegeven in de werking van het bestuursrecht en omgevingswetgeving  bij de oplossing van huurrechtzaken.

Deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd vooraf hun casussen ter bespreking door te geven.

Deze cursus is onderdeel van de Praktizijnsacademie.

Programma

Programma
28 september 2023

28 september 2023

13:30 - 15:30

Het huurrecht in relatie tot het bestuursrecht en omgevingsrecht

De advocaat die het huurrecht beoefent, komt vraagstukken tegen die zien op het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Ook het bestuursrecht en omgevingsrecht maken onderdeel uit van het vastgoedrecht.

 • Korte inleiding van de Algemene  wet bestuursrecht (Awb)
 • Reikwijdte en werkingssfeer van het omgevingsrecht: (1) de Wabo, (omgevingsvergunning, funderingsherstel) ; (2) Wet op de ruimtelijke ordening (het bestemmingsplan en huurovereenkomst); (3) Woningwet 2014 en de huisvestingsverordening (de overheid en de huurovereenkomst: toezicht en handhaving)
 • Relevante jurisprudentie bij bovengenoemde onderwerpen

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 17:45

Praktijkcasussen

De deelnemers worden bij dit onderdeel uitgenodigd vooraf hun casussen op te geven ter bespreking. Volgende onderwerpen kunnen worden besproken:

 • Huurder heeft wijzigingen aangebracht aan het gehuurde zonder omgevingsvergunning bedrijfsruimte.
 • Het betrekken van of in gebruik geven een woning zonder huisvestingsvergunning en huurders komen niet in aanmerking voor huisvestingsvergunning
 • De woning wordt bewoond door meerdere huishoudens in strijd met het van toepassing zijnde bestemmingsplan en huisvestingsverordening
 • De huurder heeft in het gehuurde een zelfstandige woning gecreëerd en exploiteert deze als Airbnb.
 • Huurder huurt een bedrijfsruimte voor het exploiteren van een horeca- / speelautomateninrichting in strijd met het bestemmingsplan.

Kosten

Normale prijs € 395,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Manager Sdu Opleidingen

Jelle Berghuis

070 - 378 07 52
j.berghuis@sdu.nl