Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Omgaan met bedrijfseconomische omstandigheden, WWZ, OR en vakbond

Inschrijven
 • Data
  16 nov 2023
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  ‚ā¨ 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Reorganisatie in de praktijk: alle arbeidsrechtelijke aspecten in 1 dag!

Door veranderde marktomstandigheden of tegenvallende bedrijfsresultaten zien veel bedrijven zich vaak genoodzaakt om hun organisatie kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te reorganiseren. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen dit lange en ingewikkelde trajecten zijn, die moeten worden doorlopen waarbij met veel verschillende zaken rekening moet worden gehouden.

-Wat zijn de belangrijkste regels die je in acht moet nemen als er ontslagen gaan vallen?
-In tegenstelling tot het verleden kunnen ontslagaanvragen bij reorganisaties nu alleen bij het UWV ingediend worden. Hoe werkt dit en welke procedures moeten daarbij worden gevolgd?
-Wat is de status van een sociaal plan bij een reorganisatie?
-En wanneer en hoe benaderje de bonden en de ondernemingsraad?

Tijdens deze cursus nemen ervaren docenten de belangrijkste regelgeving, aandachtspunten en procedures bij reorganisaties met je door. Je leert een reorganisatietraject in goede banen te leiden en af te ronden en valkuilen te vermijden.

Uiteraard krijgt actuele jurisprudentie rondom reorganisaties daarbij uitgebreid de aandacht.

In het programma is voldoende tijd gereserveerd voor interactie en het stellen van vragen. 

Bestemd voor:
advocaten, (bedrijfs)juristen en HR-managers

Programma

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 09:45 uur
Inleiding
- Gronden voor reorganisatie
- Juridisch raamwerk
- Alternatieven voor ontslag
mr. J. (Joost) Bruins

09:45 – 11:00 uur
Raadpleging OR en vakbonden
- Informatie- en adviesrecht OR
- Belangrijk besluit in de zin van de WOR
- Procedure Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)
- Consultatie vakbonden en OR
- Tijdstip consultatie en samenloop consultatie ondernemingsraad en de vakbonden
mr. M. (Maartje) Govaert

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:30 uur
Raadpleging OR en vakbonden (vervolg)
- Informatie- en adviesrecht OR
- Belangrijk besluit in de zin van de WOR
- Procedure Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)
- Consultatie vakbonden en OR
- Tijdstip consultatie en samenloop consultatie ondernemingsraad en de vakbonden
mr. M. (Maartje) Govaert

12:30 – 13:15 uur
Lunch

13.15 – 14.45 uur
Sociaal plan en beëindigingsovereenkomst
- Sociaal plan (algemeen)
- Sociaal plan en OR/ vakbonden/eenzijdig
- Individuele beëindigingsovereenkomst
mr. J. (Joost) Bruins

14:45 – 15:00 uur
Pauze

15:00 – 17:00 uur
Actualiteiten (rondom) UWV-ontslagprocedure
- Actualiteiten Uitvoeringsregels ontslagprocedure
- Ontwikkelingen rondom uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag
- Toetsing aan andere regelgeving (WOR, cao/sociaal plan)
- De per augustus 2022 gewijzigde aanvraagformulieren voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
- Inhoud toets bedrijfseconomische redenen: enkele praktijkgevallen
- Bedrijfseconomische ontslagaanvragen waarbij op de achtergrond een verstoorde relatie of disfunctioneren speelt: hoe gaat UWV daarmee om?
- Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom afspiegeling:
- - de werknemer werkt al enige tijd in een andere functie
- - de stoelendansmethode versus afspiegeling
- Aspecten/opletpunten en jurisprudentie rondom herplaatsing: reikwijdte herplaatsing, norm (redelijkheid), rol werkgever en werknemer, het herplaatsingsgesprek, scholing en herplaatsing, etc.
- Recente jurisprudentie op de A-grond en de B-grond. Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?
•Coalitieakkoord over de arbeidsmarkt: de stand van zaken (Hoofdlijnenbrief van 5 juli 2022)

mr. J. (Jan) Meijer
Dag

Dag

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl