Huiselijk geweld in de familierechtpraktijk*

Alles wat een familierechtadvocaat/mediator moet weten over dit actuele thema!

Inschrijven
 • Data
  12 dec 2023
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 455,00 excl. btw of 4 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  4 NOvA Juridisch, 4 MfN cat. 2

Informatie

Cursus Huiselijk Geweld in het Familierecht

Uit onderzoek is gebleken dat in minstens de helft van de complexe echtscheidingen sprake was van huiselijk geweld. Een familierechtadvocaat of -mediator wordt in de praktijk dus regelmatig geconfronteerd met zaken waarin huiselijk geweld een rol speelt. Voor een goede behandeling van dit soort zaken is het cruciaal om een juiste analyse te maken van de aard van het geweld en hoe dit doorwerkt in de onderlinge verhouding van partijen.

In deze actuele cursus geven advocaten mr. drs. Ariane Hendriks en mr. drs. Ingrid Vledder jou antwoord op onder meer de volgende vragen: 
· Welke verschijningsvormen van huiselijk geweld zien we het meest in familierechtelijke zaken?
· Hoe breng je huiselijk geweld op een constructieve manier in de procedure naar voren?
· Wat is intieme terreur en hoe werkt dit door in conflictueuze scheidingen?
· Wat is het verband tussen huiselijk geweld en ouderverstoting?
· Welke signalen duiden op een mogelijke dreiging van femicide?
· Waar moet je op letten als je optreedt voor een cliënt(e) met PTSS?

Op deze en andere vragen wordt in deze cursus uitgebreid ingegaan. We bespreken ook relevante jurisprudentie en kijken naar de mogelijkheden die het EVRM en Verdrag van Istanbul bieden in dit soort zaken.

Jouw familierechtpraktijk staat centraal
De insteek van de cursus is praktisch: je kunt de opgedane kennis direct toepassen in je eigen praktijk. Er is veel ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek. 

Bestemd voor: advocaten, mediators en andere geïnteresseerde juristen, rechters, notarissen, Raadsmedewerkers, Jeugdbeschermers. 


Programma

Programma

- Inleiding huiselijk geweld - wat is het, hoe vaak komt het voor, statistieken;
- Huiselijk geweld in de familierechtpraktijk - scheidingen, omgang/gezagzaken, OTS/uithuisplaatsingen;
- Welke rol spelen politie, Veilig Thuis, Raad, Jeugdbescherming, en organisaties als Blijf?;
- Hoe ga je als advocaat op een juiste manier om met zaken waarin er sprake is van (een beschuldiging van) huiselijk geweld - belang van goede advisering en tactische aanpak;
- Gezamenlijk ouderschap na huiselijk geweld - een complex spanningsveld;
- Een cliënt(e) met PTSS? Do's en don'ts;
- Actuele jurisprudentie - meer nadruk op veiligheid? Het Verdrag van Istanbul biedt kansen!
Dagindeling

Dagindeling

12:00 - 12:30

Ontvangst


12:30 - 14:30

Deel I


14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:45

Deel II


Kosten

Normale prijs € 455,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


MfN cat. 2

4 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl