Erasmusreeks - Strafrechtelijk bewijsrecht**

Bewijsselectie, -waardering en -motivering

Inschrijven
 • Data
  6 dec 2023
 • Locatie
  Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Kosten
  ‚ā¨ 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Het strafrechtelijk bewijs is vanzelfsprekend een van de belangrijkste onderwerpen binnen het strafprocesrecht. De bewezenverklaring van het tenlastegelegde is de grondvraag in het onderzoek ter terechtzitting. Welke eisen worden aan een dagvaarding gesteld en wanneer kan een tenlastelegging worden gewijzigd?
Deze cursus bespreekt de tenlastelegging in al haar soorten. Daarnaast staat de bewezenverklaring centraal. Welke bewijsmiddelen worden gebezigd? Hoe verhouden die zich tot elkaar en leidt dat tot een bewezenverklaring, of kan er niets anders volgen van een vrijspraak? Hoe verhouden theorie en praktijk zich nu écht?

Tijdens deze cursus wordt de huidige stand van het recht besproken aan de hand van de jurisprudentie van met name de Hoge Raad. Tevens komt aan de orde wat de invloed van het Europese recht op ons nationale strafrecht is en welke ontwikkelingen er zijn te verwachten binnen de rechtspraak.

Deze cursus maakt deel uit van een cyclus die Sdu in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft opgezet (de 'Erasmusreeks').

Programma

6 December

6 December

09:30 - 10:00

Ontvangst en registratie


10:00 - 11:15

Tenlastelegging

 • Tenlastelegging: enkelvoudig, cumulatief, primair/subsidiair en alternatief
 • Wijziging van tenlastelegging • Wat en wanneer?
 • Wanneer is er sprake van grondslagverlating?
 • Innerlijke tegenstrijdigheden
 • Kennelijke verschrijvingen

11:15 - 11:30

Pauze


11:30 - 12:45

Bewijsmiddelen

 • Beslismodel van art. 348 en 350 Sv
 • Redengevende feiten en omstandigheden / wettig en overtuigend
 • Wettig en overtuigend (art. 338 Sv)
 • Bewijsmiddelen (art. 339 e.v. Sv), met bijzondere aandacht voor:
  • Gebruik (leugenachtige) verklaring verdachte
  • Betrouwbaarheid getuigen
  • Deskundigheid deskundige

 • Selectie en Waardering van bewijsmiddelen
 • Bewijsminima

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:30

Motiveringsplicht en het formulieren van verweren

 • Responsieplicht rechter op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten (o.a. Dakdekker, Meer en vaart-, Salduz-, en betrouwbaarheidsverweren)
 • Onrechtmatig verkregen bewijsverweren
 • Bijzondere motiveringsplicht

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 17:15

Verschoningsrecht & Processtrategie

 • Toepassing verschoningsrecht & Processtrategie
 • Hoger beroep en/of cassatie & Europese ontwikkelingen
 • Overwegingen t.a.v. instellen hoger beroep en/of cassatie
 • Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl