Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht**

Mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving

Inschrijven
 • Data
  5 okt 2023
 • Kosten
  € 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten, gemeentejuristen, overheidsjuristen, ambtenaren.   

Tijdens deze cursus krijg je onder meer aan de hand van actuele jurisprudentie een goed overzicht van mogelijkheden en ontwikkelingen op het gebied van bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij komen de eisen aan bod die worden gesteld aan het vergaren en het leveren van bewijs. De aansprakelijkheid als overtreder wordt besproken, evenals mogelijk succesvolle boetematigingsverweren. Ook worden de voor toezicht en handhaving beschikbare bevoegdheden besproken.

Continu wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. De docent, mr. Franc Pommer, put hierbij uit zijn ruime ervaring als advocaat op het gebied van het Openbare orderecht, Handhaving en Omgevingsrecht en gaat in op:

- Toezicht;
- Controlerapportages;
- Bestuurs- of strafrecht?
- Doorwerking art. 6 EVRM in het bestuursrecht;
- Bewijs;
- Bestuursrechtelijk handhavingsinstrumentarium;
- Invordering en kostenverhaal;
- Bestuurlijke boete;
- Het potentieel succesvolle boetematigingsverweer;
- Conclusie evenredigheidstoetsing bestuursrechter.

Programma

5 Oktober

5 Oktober

09:30 - 10:00

Ontvangst en inschijving


10:00 - 12:00

Nalevingstoezicht, bewijs en bewijsvergaring

 • Nalevingstoezicht: inlichtingenvordering, inzagerecht, binnentreden, nieuwe toezichtmethoden, gegevensuitwisseling
 • Bewijsmiddelen: vrij bewijsleer, verhoor, getuigenbewijs, tolken en deskundigenbewijs
 • Bewijsmaatstaf: onschuldpresumptie en aannemelijk maken of aantonen
 • Bewijsuitsluiting en nemo tenetur

12:00 - 13:00

Lunch


13:00 - 15:00

De aansprakelijkheid als overtreder in het bestuurs- en strafrecht 

 • De functioneel overtreder
 • Plegen en medeplegen
 • De rechtspersoon en de feitelijk leidinggever 

15:00 - 15:30

Pauze


15:30 - 17:30

Het potentieel succesvolle boetematigingsverweer

 • Evenredigheid in het boeterecht
 • Het AVAS-verweer en afstemming van de bestuurlijke boete op de verwijtbaarheid
 • Boetematigingsverweren gericht op verminderde ernst van de gedraging
 • Het boetematigingsverweer gericht op verminderde financiële draagkracht
 • Het boetematigingsverweer gericht op overige omstandigheden
   

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Tarief overheid € 540,00 excl. btw (€ 135,00 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Inhoudelijke informatie
Ellen Hoofs

Senior Congresmanager
06-12707018
e.hoofs@sdu.nl


Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Cursusmap Bestuurlijke handhaving en bestuursstrafrecht