Driedaagse opleiding Ondermijning

Praktische handvatten voor het inzetten van het juiste instrument!

 • Data
  1 jun 2023
  8 jun 2023
  15 jun 2023
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 1595,00 excl. btw
 • Punten
  15 NOvA Juridisch

Informatie

Tijdens deze opleiding leer je het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke instrumentarium voor preventie en aanpak van ondermijnende criminaliteit goed kennen.

Je krijgt handvatten om de complexe wet- en regelgeving te vertalen naar de praktijk. Je leert van praktijkvoorbeelden op het gebied van onder meer sluiting van panden, ondermijning in het buitengebied en bedrijventerreinen, onvergunde prostitutie, voorkomen van jonge aanwas (preventie jeugd) en bestuurlijk afpakken. 

Juridische gereedschapskist op orde?
Praktische tips worden gegeven als het bijvoorbeeld gaat om het 'ondermijningsproof' maken van een APV.  Deelnemers, werkzaam bij een gemeente, krijgen de mogelijkheid hun eigen APV te laten bekijken door onze docenten. De vertaalslag wordt ook gemaakt naar bestuurlijke rapportages; wat zijn randvoorwaarden voor goede afstemming tussen gemeente en politie?

De opleiding ziet er als volgt uit:

 • Dag 1 | Juridische gereedschapskist, drugs en kwetsbare branches | 1 juni
 • Dag 2 | APV, informatiedelen en jonge aanwas | 8 juni
 • Dag 3 | Bibob, buitengebied en mensenhandel | 15 juni


Reviews

"Mooie combinatie van onderwerpen, ondermijning vanuit verschillende hoeken aangevlogen. Verder een leuke en actieve groep deelnemers."

"De opleiding heeft nieuwe energie en inzichten gegeven."

"Zeer profesioneel. De informatie was goed ondersteund met juridische kennis."


"Boeiende en leerzame driedaagse opleiding."


"Zeer leerzaam, mooie dat het thema ondermijning zo breed is aangevlogen."


"Ik vond het een hele leerzame en leuke opleiding. Afwisselende onderwerpen en goed geïnformeerde prettige spreker"

Voor wie?

Leidinggevenden, beleidsmedewerkers en juristen op het gebied van openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving, leefbaarheid en crisisbeheersing – bij gemeenten, politie, veiligheidsregio's en ministeries. Ook voor advocaten bestuursrecht is deze opleiding geschikt.

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 09:50

Opening en kennismaken


09:50 - 11:00

Trends en ontwikkelingen in aanpak van ondermijning

 • Belangrijke elementen van de criminele gelegenheidsstructuur
 • Belangrijke criminele fenomenen en effecten ervan
 • Aanbevelingen voor gemeentelijke aanpak

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Juridische gereedschapskist op orde

 • Overzicht ondermijningswetgeving
 • Hoe om te gaan met ondermijningsbeelden en vertalen naar eigen beleid?
 • APV ondermijningsproof

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit

 • Wanneer zet je welk bestuurlijk instrument in en op welke wijze?
 • Signalen
 • Binnentreden
 • Sluiting van panden wegens drugshandel, hennepteelt
 • Sluiting van panden wegens voorbereidingshandelingen

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Praktische aanpak malafide bedrijventerreinen en branches

 • Signalen en verschijningsvormen
 • Ervaringen opgedaan in 'Spaanse Polder'
 • Juridische instrumenten
 • Handhaving
 • Wat kan en mag er in een bestuurlijke rapportage?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor goede afstemming tussen gemeente en politie?

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 10:30

APV ondermijningsproof?

De APV’s van de deelnemende gemeenten zijn bestudeerd door de docenten en worden besproken met de deelnemers.

10:30 - 10:45

Pauze


10:45 - 12:45

Informatiedeling & Aanpak van Ondermijning

 • Beginselen AVG
 • Bibob & AVG
 • Rol en ondersteuning vanuit het RIEC
 • Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS)

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Bestuurlijk afpakken

 • Stappenplan voor gemeenten bij de uitvoering van interventies
 • Op welke beslismomenten 'afpakken' meenemen in de overweging van interventies
 • Randvoorwaarden voor bestuurlijk afpakken
 • Integraal afpakken (binnen een gemeente en met ketenpartners)

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:30

Voorkomen van jonge aanwas

 • Verantwoordelijkheden van en mogelijkheden voor gemeenten
 • Praktische tips voor samenwerken sociaal en veiligheidsdomein
 • Juridisch instrumentarium gemeenten
 • Werkzame elementen die elke gemeente lokaal kan toepassen; leren van de ervaringen Project Dealbreakers

16:30 - 16:35

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning - deel I

 • De mogelijkheden die de Wet Bibob biedt in de strijd tegen ondermijning
 • Het eigen onderzoek van het bestuursorgaan en het advies van het Landelijk Bureau Bibob
 • Het nemen van (juridisch houdbare) Bibob-besluiten

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Toepassing van de Wet Bibob bij ondermijning – deel II


12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

Ondermijning in het buitengebied

 • Handhavingsinstrumentarium
 • Juridisch instrumentarium:
  • Woningwet
  • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Wet milieubeheer
  • Wet bodemsanering
  • Wet bodembescherming
 • Relevante jurisprudentie 

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 15:45

Aanpak mensenhandel

 • Seksuele uitbuiting – Wet regulering sekswerk
 • Arbeidsuitbuiting
 • Criminele uitbuiting

15:45 - 16:15

Lessons learned en afsluiting


16:15 - 16:20

Einde


Kosten

Normale prijs € 1595,00 excl. btw

Punten

NOvA Juridisch

15 punten


Contact

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl