Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Vertaal in zes colleges maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar jouw organisatie

Inschrijven
 • Data
  31 okt 2023, 7 nov 2023, 14 nov 2023, 21 nov 2023, 28 nov 2023, 12 dec 2023
 • Locatie
  Nyenrode Business Universiteit
 • Kosten
  € 2295,00 excl. btw

Informatie

Organisaties in het sociaal domein staan voor flinke uitdagingen als het gaat om sturing, innovatiekracht en het doorvoeren van aanpassingen.

Gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Van financiën, informatiemanagement, verantwoording tot regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal.

Wil je goed kunnen omgaan met deze uitdagingen? Op het juiste moment en resultaatgericht goede sturing en advies blijven geven? Dan is de Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein de goede keuze voor jou.

De docenten
Deze zesdelige collegereeks wordt gegeven door inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers. Zij leggen uit hoe je jouw bedrijfsvoering goed laat aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zo leer je meer over onder andere de volgende thema’s:

Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk
prof. dr. Bob de Wit - Hoogleraar Strategisch Leiderschap en co-director van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit, en directeur, Strategy Works.

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein
mr. drs. Tim Robbe - Partner bij en mede-oprichter van Victor Advocaten

Innovatie stimuleren in het sociaal domein
prof. dr. Jeff Gaspersz - Hoogleraar innovatie, Nyenrode Business Universiteit

Lerend vermogen versterken in het sociaal domein
mr. Evelien Meester - Teammanager Innovatie en Strategie, Stimulansz

Na afloop ontvang je een deelnamecertificaat van Sdu en Nyenrode Business Universiteit. 

Colleges
De colleges vinden plaats op dinsdagen op de onderstaande data:
 • 31 oktober 2023 - Samenwerken met data
 • 7 november 2023 - Inkopen en aanbesteden 
 • 14 november 2023 - Strategie & leiderschap digitale tijdperk
 • 21 november 2023 - Anders verantwoorden voor goede zorg
 • 28 november 2023 - Innovatiekracht stimuleren
 • 12 december 2023 - Betere dienstverlening door versterken lerend vermogen 

Programma
Iedere collegedag ziet er als volgt uit:

15.00 uur: ontvangst met koffie en thee
15.30 uur: aanvang college
17.00 uur: snack
17.30 uur: vervolg college
19.00 uur: einde college

Gratis brochure

Wilt u alle informatie op uw gemak doorlezen? Wilt u binnen uw organisatie overleggen over het volgen van de collegereeks? Vraag hier vrijblijvend de brochure aan >>

Programma

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Samenwerken met data

In dit college nemen we jullie mee in het gebruik van data binnen het sociaal domein (m.n. Jeugdwet en Wmo).

Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden gaan we gezamenlijk de wereld van data verkennen. We laten zien hoe organisaties (beter) gebruik kunnen maken van data uit landelijke en lokale bronnen. En we onderzoeken de voorwaarden waaronder de (dagelijkse) samenwerking wordt bevorderd en uiteindelijk de uitvoering wordt geoptimaliseerd.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein

Gemeenten maken vrijwel altijd gebruik van zorg- en welzijnsaanbieders voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Het onderwerp opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaat over het inrichten van (juridische) relaties. Daarbij is het de kunst deze relaties zo in te richten dat gemeenten en aanbieders, maar zeker ook hulpverleners, cliënten en jeugdigen kunnen doen wat nodig is om de beste zorg en ondersteuning te organiseren.

 • Wat is inkoop- en aanbestedingsbeleid? Wat is de rol van politiek?
 • Wat is het juridische instrumentarium(inbesteden, subsidiëren, ‘open house’, aanbesteden)?
 • Welke modellen voor opdrachtgeverschap zijn er (keuzevrijheid, bekostiging, transactie, proces)?
 • Inrichten van contract- en relatiemanagement: lerende contracten en organisaties.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van de vele digitale en andere technologische ontwikkelingen. De huidige maatschappelijke context, en dan met name het sociale domein,  is niet berekend op deze grote aankomende veranderingen. Hoe gaat de toekomstige maatschappij eruit zien, en wat vraagt dit van leiderschap, strategie ontwikkeling en aanpassing van organisatiemodellen in het algemeen en in het sociaal domein in het bijzonder?

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatief (regelarm) verantwoorden in het sociaal domein

Doen we wat nodig is?

 • Naar passende en samenhangende zorg en ondersteuning
 • Door ervaringen van professionals en cliënten centraal te zetten, vormgeven aan een variabele dienstverlening
 • Intelligente vormen van (regelarme) verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces
 • Niet te blijven hangen in oude manieren van werken, ingegeven door verlies aan controle
 • Interne sturing = externe verantwoording

Tijdens dit college neemt Ruud Klarenbeek, oud-bestuurder bij de JP van den Bent stichting, u op inspirerende wijze mee in hoe in de praktijk ervoor te zorgen dat gedaan wordt wat echt nodig is; namelijk het zorgen voor goede zorg.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatiekracht stimuleren

Innovatie en creativiteit stimuleren; de cruciale uitdaging in het sociaal domein!

Jeff Gaspersz richt zich tijdens dit college op het geven van concrete, gemakkelijk te realiseren adviezen waarmee u de innovatiekracht van uw organisatie of team kunt vergroten. Dat is vooral belangrijk wanneer een organisatie of team voor grote uitdagingen of veranderingen staat of hoge ambities heeft. In dit college zoekt Jeff nadrukkelijk de dialoog met de deelnemers op.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Betere dienstverlening door versterken van lerend vermogen

Continue blijven leren en ontwikkelen is nodig om ons werk goed te kunnen doen. Dat geldt voor medewerkers, maar ook voor organisaties als geheel. En zeker in het sociaal domein is het belangrijk dat we de inwoners zo goed mogelijke dienstverlening bieden. Het versterken van het lerend vermogen van de organisatie draagt daar in grote mate aan bij. Tijdens dit college gaan we in op het lerend vermogen van organisaties in het sociaal domein. Dat doen we aan de hand van 2 thema’s:

1. Stappenplan voor versterken van lerend vermogen
Het eerste thema gaat over de organisatie van het lerend vermogen. Wat is er voor nodig om een knelpunt of verbeterpunt te herkennen, te analyseren en ervan te leren? Hoe kan dat proces eruit zien en hoe wordt dit duurzaam geborgd in de organisatie?

Aan de hand van een stappenplan wordt een aantal werkzame elementen besproken die het lerend vermogen van de organisatie verstreken. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor de brug tussen uitvoering, beleid en bestuur bij het vormgeven van dit proces.

2. Een open en nieuwsgierige houding
Alleen een goed proces is echter niet genoeg. De juiste cultuur, houding en gedrag van medewerkers is noodzakelijk om daadwerkelijk te leren. Een open, nieuwsgierige houding van zowel medewerkers als organisatie is noodzakelijk om tot leren en verbeteren te komen. We gaan in het tweede thema dieper in op interventies die bijdragen aan het versterken van die open en nieuwsgierige houding. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om de organisatie als geheel te versterken in het lerend vermogen.

Docent is 'Omdenker' van het sociaal domein
Het college wordt verzorgd door mr. Evelien Meester, Teammanager Innovatie en Strategie bij Stimulansz. Ze is het brein achter de omgekeerde toets en de omgekeerde verordening, en vurig pleitbezorgster van kennis van de gedragspsychologie voor het maken van effectief beleid.

Kosten

Normale prijs € 2295,00 excl. btw
Inschrijven

Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl