Omgaan met Tegenstrijdige Belangen (on demand)

 • Kosten
  € 140,00 excl. btw of 2 PO Deal punten (online)
 • Punten
  2 NOvA Juridisch, 2 KNB, 2 SOMN (BMN)

Algemene informatie

In deze on demand cursus ga je uitgebreid in op de regeling van tegenstrijdige belangen. Alle voor- en nadelen van die regeling worden besproken.

Hierbij zal onder meer aan de orde komen:
 • hoe je de regeling optimaal statutair kan inbedden
 • hoe je kan vermijden dat een RvC wordt opgezadeld met de taak bestuursbesluiten te nemen wanneer het hele bestuur een tegenstrijdig belang blijkt te hebben
 • of de regeling inderdaad geen externe effecten met zich mee kan brengen
 • of, bij de stichting, gebruik gemaakt moet worden van de mogelijkheid om de wettelijke regeling aan te passen
 • wat de consequenties zijn van besluitvorming in strijd met de regeling
Na deze cursus beheers je de materie volledig en kan je optimaal adviseren over de inrichting van de regeling, gebruikmakend van de mogelijkheden die de regeling biedt.

In 2013 werd, bij de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) bij de NV en de BV een nieuwe regeling voor tegenstrijdige belangen ingevoerd. In die regeling is bepaald dat een bestuurder niet mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van een onderwerp waarbij hij een persoonlijk belang heeft dat direct of indirect strijdig is met het belang van de vennootschap. De bedoeling was om op die manier de regeling van tegenstrijdige belangen een puur interne aangelegenheid te maken. De wettelijke regeling heeft in hoge mate een dwingendrechtelijk karakter en beoogt bestuurders uit te sluiten van deelname aan besluitvorming. Een vergelijkbare regeling geldt voor commissarissen.

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. In deze wet wordt de regeling van tegenstrijdige belangen bij de vereniging aangepast en ingericht naar het model dat we sinds 2013 bij de BV kennen. Die regeling heeft ook betrekking op commissarissen. Pikant in dit verband is dat de WBTR dicteert dat een Raad van Toezicht voortaan moet worden beschouwd als een Raad van Commissarissen. Dat leidt tot een uitdijende aansprakelijkheid van leden van de Raad van Toezicht, ook in verband met het feit dat de Raad van Toezicht het bestuursbesluit zal moeten nemen wanneer het hele bestuur is besmet. Bij de WBTR werd ook een regeling voor tegenstrijdige belangen bij de stichting ingevoerd. Deze wijkt af van de regeling bij de vereniging nu er bij een stichting geen leden zijn en er bij een algehele besmetting en ontbreken van commissarissen niet kan worden teruggevallen op de ledenvergadering, zoals aan de orde bij de vereniging. Daarbij komt dat ook hier de uitdijende aansprakelijkheid van leden van de Raad van Toezicht aan de orde is.

Publicatiedatum
November 2022

Kosten

Normale prijs € 140,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 2 punten (online)

Accreditatie

NOvA Juridisch

2 punten


KNB

2 punten


SOMN (BMN)

2 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congresmanager

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Manager Sdu Opleidingen

Jelle Berghuis

070 - 378 07 52
j.berghuis@sdu.nl