Kind & Complexe Scheiding

Oplossingen voor ouderverstoting/complexe omgangsproblematiek

 • Data
  30 mrt 2023
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 455,00 excl. btw of 4 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  4 NOvA Juridisch, 4 MfN-2, 4 KNB

Informatie

Geen enkel kind zou zich moeten bevinden in de spagaat van twee vechtende ouders. Toch gebeurt het maar al te vaak en zien we bovendien dat complexe scheidingen bovengemiddeld zwaar drukken op de gehele jeugdketen. 

Initiatieven, pilots en aanbevelingen voor de aanpak van complexe scheidingen zijn er, maar zetten ze zoden aan de dijk? Wat is de algehele tendens aan de hand van actuele jurisprudentie? 

Oplossingen voor omgangsproblematiek en ouderverstoting
Vanuit de rechterlijke macht, advocatuur, jeugdbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid en wetenschap kijken we naar de huidige stand van zaken, maar vooral naar oplossingsrichtingen voor omgangsproblematiek en ouderverstoting.

Dit symposium biedt:
 • Inzicht in recente initiatieven en adviezen rondom aanpak van complexe scheidingen;
 • Inzicht in actuele jurisprudentie op gebied van ouderverstoting en omgang;
 • Handvatten om vanuit jouw eigen professie, als bijvoorbeeld rechter, advocaat of jurist werkzaam in jeugdbescherming, bij te dragen aan oplossingen.

Bestemd voor
: advocaten werkzaam binnen het personen- en familierecht en het jeugdrecht; juristen werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Jeugdreclassering en gemeenten afdeling Jeugdzaken.

Programma

30 Maart

30 Maart

12:00 - 12:30

Ontvangst en inschrijven


12:30 - 12:40

Welkom


12:40 - 13:10

Complexe Omgangsproblematiek & Ouderverstoting

 • Stand van zaken en urgentie van het onderwerp
 • Aanbevelingen adviesrapport Expertteam Ouderverstoting/Complexe omgangsproblematiek

13:10 - 13:40

Pilot 'Procedure gezamenlijke toegang ouders' - lessons learned

 • Procedure is zo ingericht dat ouders naast elkaar in plaats van tegenover elkaar komen te staan;
 • Korte termijnen waardoor eerder duidelijkheid;
 • Wat zijn de lessons learned?

13:40 - 14:10

Vervolg op 'Scheiden zonder schade' - stand van zaken

 • Een alternatieve juridische procedure (de-escalerend, 1 gezamenlijk format, ouders sneller bij de rechter, deelbeslissing mogelijk).
 • Gezinsvertegenwoordiging (diverse pilots in lokale teams o.a. met GI. De gezinsbegeleider helpt onder meer bij het opstellen van het ouderschapsplan).
 • Het scheidingsloket (ondergebracht in de lokale structuur).
 • Een Digitaal Plein met virtuele gezinsbegeleider (voor ouders, kinderen en professionals; verbinding met aanbod en professionals lokaal/regionaal).

14:10 - 14:30

Pauze


14:30 - 15:30

Juridisch instrumentarium 'kind & complexe scheiding'

Aan de hand van jurisprudentie en praktijkervaringen gaan een advocaat en jurist van een GI in gesprek met elkaar en de zaal over in hoeverre huidige juridische instrumentarium soelaas biedt als het gaat om het verbeteren van de positie van het kind in een complexe scheiding.

15:30 - 16:00

Ervaringsdeskundige aan het woord

Interview door Iris Gündel met Jeffrey de Laaf, ervaringsdeskundige over hoe hij als ouder een complexe scheiding en het 'systeem' daar omheen ervaren heeft.

16:00 - 17:00

Oplossingsrichtingen voor complexe scheidingen

Paneldiscussie o.l.v. Iris Gündel met rechterlijke macht, jeugdbescherming, ervaringsdeskundige en deelnemers in de zaal

17:00 - 18:00

Netwerkborrel


Kosten

Normale prijs € 455,00 excl. btw
Korting leden rechterlijke macht € 341,25 excl. btw (€ 113,75 korting)
Korting RvdK, GI's en gemeenten € 341,25 excl. btw (€ 113,75 korting)
Korting leden VNJA € 341,25 excl. btw (€ 113,75 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (fysiek)

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


MfN-2

4 punten


KNB

4 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl