Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer**

5 en 12 oktober 2023. Arbeidsongeschiktheid - Re-integratie - Ziekte - Ontslag - WIA en de WWZ

Inschrijven
 • Data
  5 okt 2023
  12 okt 2023
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 1195,00 excl. btw
 • Punten
  12 NOvA Juridisch

Informatie

Alle ins & outs over de zieke werknemer
In deze Tweedaagse verdiepingscursus de zieke werknemer gaan de ervaren docenten mr. Pieter Fluit en mr. Kerstin Hopman in op de juridische leerstukken die spelen rond de zieke werknemer. Zij doen dit aan de hand van praktijkvoorbeelden. Aan bod komen zowel de situatie dat de zieke werknemer in dienst is, alsmede wanneer deze uit dienst is getreden.

Leerstukken die spelen in elke arbeidsrechtpraktijk
Tijdens de cursus krijg je heldere antwoorden van de docenten op vragen uit de praktijk waaronder aard en omvang van de ziekte, welke informatie de werkgever behoort te krijgen, re-integratie, WIA, passende arbeid en ontslag.

Vragen die beantwoord worden: 
-Hoe zit het bijvoorbeeld met de loondoorbetalingsplicht voor de werkgever indien de werknemer met passende arbeid is gere-integreerd en weer opnieuw uitvalt?
-Wat voor een sancties kan een werkgever krijgen bij onvoldoende re-integratie inspanningen?
-Welke sancties kunnen voor de werknemer gelden? 
-Wat is de gang van zaken als sprake is van eigenrisicodragerschap?
-Wanneer kan gebruik gemaakt worden van de no-riskpolis?
-Wat is voor de arbeidsrechtpraktijk van belang om te weten van de WIA? Kent u de valkuilen rond de inkomenseis?

Uiteraard zetten de docenten tijdens deze cursus ook uiteen wat de gevolgen zijn van de invoering van de Wwz voor dit onderwerp.
-Hoe zit het met de mogelijkheden om arbeidsongeschikte werknemers te ontslaan?
-Wat is geregeld ten aanzien van de transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschikte werknemers?

Bestemd voor: advocaten en (bedrijfs)juristen werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht en/of sociale zekerheidsrecht.

PO Deal
Heb je een PO Deal 15 punten of PO Deal 20 punten? In dat geval betaal je 50% van de totale cursusprijs!

Programma

Programma
09:30 - 16:45

Arbeidsongeschiktheid en gevolgen zieke werknemer

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
Arbeidsongeschiktheid

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
- Verplichtingen en sancties

 mr. P. (Pieter) Fluit

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
Arbeidsongeschiktheid (vervolg)

- Het arbeidsongeschiktheidsbegrip
- Situatieve arbeidsongeschiktheid
- Hoogte en duur loondoorbetalingsplicht
- Verplichtingen en sancties

mr. P. (Pieter) Fluit

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Gevolgen zieke werknemer

- Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
- Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
- Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
- Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

mr. K. (Kerstin) Hopman

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Gevolgen zieke werknemer (vervolg)

- Wet verbetering poortwachter en de loonsancties incluis re-integratievorderingen
- Verhaal ziekengeld op ex-werkgever
- Verlenging recht op ziekengeld na 104 weken (ERD/ZW)
- Gevolgen nieuwe bedongen arbeid in het SV-recht

mr. K. (Kerstin) Hopman

09:30 - 16:45

De WIA, Bezava, ZW en WGA en uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 11:00 uur
WIA, Bezava, ZW en WGA

- Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
- Samenloop WIA en loon
- Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
- De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
- Hoofdlijnen premiedifferentiatie ZW en WGA
- ERD-schap ZW en ERD
- Wet hybride markt WGA

mr. P. (Pieter) Fluit

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:45 uur
WIA, Bezava, ZW en WGA (vervolg)

- Ontslag tijdens ziekte; ontslag tijdens WIA
- Samenloop WIA en loon
- Gevolgen nieuw bedongen arbeid voor loondoorbetalingsplicht en ontslag
- De Bezava: wijzigingen in ZW en WGA en de arbeidsrechtelijke gevolgen
- Hoofdlijnen premiedifferentiatie  ZW en WGA
- ERD-schap ZW en ERD
- Wet hybride markt WGA

mr. P. (Pieter) Fluit

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 15:00 uur
Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA

- Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
- Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
- Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
- Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
- Werking van de no-riskpolis

mr. K. (Kerstin) Hopman

15:00 – 15:15 uur
Pauze

15:15 – 16:45 uur
Uitkeringssystematiek WIA, IVA en WGA (vervolg)

- Hoofdlijnen uitkeringssystematiek Wet WIA
- Hoogte en duur IVA en WGA-uitkering
- Korting WIA-uitkering (inkomsten uit arbeid)
- Later ontstaan IVA en WGA-uitkering en gevolgen voor de ex-werkgever
- Werking van de no-riskpolis

mr. K. (Kerstin) Hopman
Kosten

Normale prijs € 1195,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl