Verdiepingscursus Letselschade: tips en strategieën**

Met bespreking van o.a. deelgeschillen, medische causaliteit en verjaring

Inschrijven
 • Data
  1 dec 2023
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten, rechtsbijstandsjuristen en juristen werkzaam op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht/letselschade. 

Tijdens deze verdiepingscursus staan de praktische en procedurele kant van de letselschadepraktijk centraal. Hoe toets je een letselschadedossier op de beste manier?

De docent gaat in op wat je kunt verwachten bij de rechter: zij deelt haar jarenlange praktijkervaring en geeft je op basis daarvan aanwijzingen voor een succesvollere behandeling bij de rechter.

Er is ook aandacht voor de buitengerechtelijke afdoening van schadeclaims. Discrepantie juridische en medische causaliteit en verjaring.

In de middag worden aan de hand van casuïstiek de discrepantie tussen de juridische en medische causaliteit en de vraagstelling aan de medische deskundige besproken.

De cursus eindigt met het onderwerp verjaring, waarbij je leert hoe je op de juiste wijze verjaring kunt stuiten.

Centraal staan echter steeds tips en strategieën zodat je meer uit jouw letselschadezaak kunt halen.

Programma

Programma
Dagindeling

Dagindeling

09:00 - 09:30

Ontvangst met koffie en thee


09:30 - 10:45

Instrumenten uit de gereedschapskist van de letselschade advocaat/bbh.

Advocaten, belangenbehartigers en schaderegelaars staat een groot aantal instrumenten ter beschikking om een letselschadezaak op een voor alle partijen zo goed mogelijke wijze af te wikkelen. Ingezoomd wordt op de vordering benadeelde partij, het BPR en de gedragsregels uit de GBL.

10:45 - 11:00

Pauze


11:00 - 12:30

Deelgeschilregeling

Het deelgeschil heeft zich vanaf het moment van het inwerkingtreding van de wet in 2010 in razendsnel tempo ontwikkeld. De docent heeft deze ontwikkeling van dichtbij meegemaakt. Zij bespreekt de wet aan de hand van de jurisprudentie en geven tips hoe te procederen in deelgeschillen.

12:30 - 13:00

Lunch


13:30 - 14:45

Hoe om te gaan met het medisch dossier?

Aan de orde komen alle aspecten van het beroepsgeheim, privacy en informatie-uitwisseling tussen partijen. Ook wordt aandacht besteed aan de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek en de resultaten daarvan in een eventuele procedure.

14:45 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:00

Verjaring

Welke verjarings- en vervaltermijnen zijn er in letselschadezaken en hoe worden deze gestuit?

16:00 - 17:00

Causaal verband

Aan de hand van casuïstiek en jurisprudentie gaan de sprekers in op de medische en juridische causaliteit. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan medisch deskundigenberichten en de criteria waaraan deze worden getoetst.

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl