Boetebeding (on demand)

Inschrijven
 • Kosten
  € 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (online)
 • Punten
  1 NOvA Juridisch

Informatie

Het is van belang dat de partijen bij een overeenkomst (stipt) aan hun contractuele verplichtingen voldoen. Om hen daartoe te stimuleren, wordt in het contract aan een prestatieverplichting vaak een boetebeding gekoppeld. Het boetebeding is geregeld in de artikelen 91 t/m 94 van Boek 6 BW. Het boetebeding kan ook een schadefixerende functie hebben.

Tijdens deze on demand cursus komen o.m. de volgende aspecten m.b.t. het boetebeding aan de orde:

 • Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
 • Boete naast (wettelijke) schadevergoeding;
 • Boetebeding in algemene voorwaarden;
 • Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen;
 • De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW);
 • De verjaring van een boetebeding;
 • Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
 • Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde      boete?
Duur en PO-punten
De cursus duurt een uur. Je kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvang je 1 PO-punt.

Certificeringstoets
Heb je de cursus voltooid? Dan start je de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. Je moet twee vragen goed hebben. Wanneer je de toets niet haalt, kun je de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten en leden van de zittende en staande magistratuur.

Publicatiedatum
September 2022

Kosten

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (online)

Punten

NOvA Juridisch

1 punt


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congresmanager

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl