Handvest grondrechten van de EU (on demand)

Inschrijven
  • Kosten
    ‚ā¨ 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (online)
  • Punten
    1 NOvA Juridisch

Informatie

Het recht van de Europese Unie (EU) speelt een steeds grotere rol en kan opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Hiermee worden ook de grondrechten van de Europese Unie steeds relevanter. Het Handvest van de grondrechten van de EU (bindend sinds 1 december 2009) bevat een breed scala aan grondrechten; in totaal 50. Ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM, kunnen de EU-grondrechten aanvullende bescherming bieden.

Het EU Handvest is, anders dan het EVRM, niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan wordt per zaak beoordeeld. Deze cursus gaat in op de ontstaansgeschiedenis van het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende rechtsbronnen. Vervolgens wordt ingegaan op het EU-Handvest. Naast een algemene bespreking van de systematiek van het Handvest en de materiële rechten die er in zijn vastgelegd, wordt aandacht besteed aan het toepassingsgebied (artikel 51), de mogelijkheid van beperkingen, het beschermingsniveau en de relatie met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Na het volgen van deze on demand cursus heeft u:
  • Kennis van en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen;
  • Geleerd hoe je op basis van artikel 51 van het EU-Handvest beoordeelt of de EU-grondrechten van toepassing zijn in een concrete zaak.
Duur en PO-punten
De cursus duurt een uur. Je kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvang je 1 PO-punt.

Certificeringstoets
Heb je de cursus voltooid? Dan start je de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. Je moet twee vragen goed hebben. Wanneer je de toets niet haalt, kun je de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten en leden van de zittende en staande magistratuur.

Publicatiedatum
November 2022

Kosten

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (online)

Punten

NOvA Juridisch

1 punt


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl