Vorderingen schuldeiser bij wanprestatie (on demand)

Inschrijven
  • Kosten
    ‚ā¨ 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (online)
  • Punten
    1 NOvA Juridisch

Informatie

Komt een contractspartij een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na, dan is sprake van een ‘tekortkoming’. Deze tekortkoming geeft de wederpartij – als schuldeiser – een aantal bevoegdheden. De schuldeiser kan schadevergoeding vorderen, een ontbinding van het contract bewerkstelligen, alsnog (behoorlijke) nakoming vorderen en soms kan het contract ook worden vernietigd.

Tijdens deze on demand cursus worden de vorderingen die een schuldeiser bij een tekortkoming tegen zijn wederpartij kan instellen, besproken. Er wordt ingegaan op de verweren die een schuldenaar kan voeren. En naast schadevergoeding, ontbinding en vernietiging wordt er aandacht besteed aan onder meer opschorting en het boetebeding.

Tips & tricks’ voor de praktijk
De sessie is toegespitst op de procespraktijk.

Duur en PO-punten
De cursus duurt een uur. Je kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvang je 1 PO-punt.

Certificeringstoets
Heeft u de cursus voltooid? Dan start u de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. U moet twee vragen goed hebben. Als u de toets niet haalt, kunt u de toets herkansen.

Publicatiedatum
13 september 2022

Kosten

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (online)

Punten

NOvA Juridisch

1 punt


Contact

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl