Vertegenwoordiging van natuurlijke personen, personenvennootschappen en rechtspersonen (on demand)

Boek 2

  • Kosten
    ‚ā¨ 210,00 excl. btw
  • Punten
    3 NOvA Juridisch, 3 KNB

Algemene informatie

In deze on demand cursus besteden we uitgebreid aandacht aan het leerstuk van de vertegenwoordiging. We gaan kort in op het vertegenwoordigingsrecht van Boek 3 BW, dat ook van belang is voor de maatschap. Vervolgens kijken we naar de vertegenwoordiging van rechtspersonen naar privaatrecht.

Er is volop aandacht voor het Richtlijnenstelsel van vertegenwoordiging dat geldt voor NV en BV. Maar ook wordt er gekeken naar hoe de regeling bij vereniging en stichting is vormgegeven. We kijken naar een aantal bijzondere onderwerpen, zoals vertegenwoordiging van orgaanbemensers in een vergadering van het orgaan en staan stil bij vragen als de mogelijkheid van vertegenwoordiging van organen in de vennootschap etc. In de cursus komen specifieke praktijkproblemen aan de orde en worden voor de praktijk bruikbare tips aangereikt.

Publicatiedatum
November 2022

Kosten

Normale prijs € 210,00 excl. btw
Inschrijven

Accreditatie

NOvA Juridisch

3 punten


KNB

3 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Manager Sdu Opleidingen

Jelle Berghuis

070 - 378 07 52
j.berghuis@sdu.nl