Opstellen, beoordelen en werken met (internationale) contracten**

Vijfdaagse cursusserie actualiteiten en aandachtpunten voor de contractenrechtjurist

Inschrijven
 • Data
  7 feb 2023
  7 mrt 2023
  4 apr 2023
  9 mei 2023
  6 jun 2023
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 2750,00 excl. btw
 • Punten
  30 NOvA Juridisch, 30 KNB

Informatie

Voor advocaten en juristen is het contractenrecht een belangrijke tak van sport. Regels en afspraken moeten goed en helder worden vastgelegd, zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan. Toch blijkt bij problemen en geschillen regelmatig dat niet alles even duidelijk op papier staat, of het is niet duidelijk welk contract of welke clausule van toepassing is. Ook komt het voor dat procedures niet correct worden gevolgd.

Wilt u valkuilen op dit vlak voorkomen en bij conflicten een juiste strategie bepalen?
Volg dan deze vijfdaagse cursusreeks van de Sdu rondom (internationale) contracten. Deze helpen u bij het opstellen, beoordelen én werken met contracten.

U kunt uiteraard alle cursussen als reeks volgen, maar ook een deel ervan. Kiest u voor de hele reeks, kies dan voor de inschrijfknop bovenaan deze pagina. Kiest u voor één of meer losse cursussen? Klik dan op de titels hieronder.

Dag 1 - 7 februari 2023 (09:30 - 16:45 uur)
Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties
Na het volgen van deze cursus weet u meer over algemene voorwaarden, exoneraties en garanties. U bent zich beter bewust van de mogelijke valkuilen. De opgedane kennis kunt u meteen toepassen in de praktijk.

Dag 2 - 7 maart 2023 (09:30 - 16:45 uur)
Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding
Een belangrijk, maar ondergeschoven kindje in contracten is de boilerplate-clausule. Bij conflicten kan een dergelijke clausule een venijnige uitwerking hebben. Tijdens deze cursus leert u alert te zijn en deze clausule direct te signaleren. Bovendien leert u hoe u het beste boilerplate-clausules kunt inzetten bij het opstellen van een contract. Ook schadevergoedingen bij het niet nakomen of beëindigen van contracten komen aan de orde.
Na het volgen van deze cursus kunt u uw cliënten van actueel, gedegen en ter zake kundig advies voorzien op dit gebied.

Dag 3 - 4 april 2023 (09:30 - 16:45 uur)
De vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst
Na het volgen van deze cursus kunt u precies de waarde van de vaststellingsovereenkomst en de elektronische overeenkomst inschatten. Ook leert u valkuilen en problemen rondom het werken met deze contracten te vermijden.

Dag 4 - 9 mei 2023 (09:30 - 17:00 uur)
(Internationale) handelscontracten
Na het volgen van deze cursus kunt u (internationale) handelscontracten kwalificeren en op hun inhoud beoordelen. U bent bekend met de problematiek van het mededingingsrecht in verhouding tot deze overeenkomsten.

Dag 5 - 6 juni 2023 (09:30 uur tot 16.45 uur)
Internationaal contracteren & Actualiteiten contractenrecht
Tijdens deze cursus krijgt u een goed en compleet overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en jurisprudentie op contractenrechtgebied. Na het volgen van deze studiedag bent u weer helemaal up-to-date en kunt u de opgedane kennis meteen toepassen in de praktijk.

Programma

Dag 1: Algemene voorwaarden, exoneraties en garanties, 7 februari 2023 (09:30 - 16:45 uur)

Dag 2: Boilerplate-clausules, tekortschieten, verzuim en schadevergoeding, 7 maart 2023 (09:30 - 16:45 uur)

Dag 3: De vaststellingsovereenkomst en elektronische overeenkomst, 4 april 2023 (09:30 - 16:45 uur)

Dag 4: (Internationale) handelscontracten, 9 mei 2023 (09:30 - 17:00 uur)

Dag 5: Internationaal contracteren & Actualiteiten Contractenrecht, 6 juni 2023 (09:30 - 17:00 uur)


Inschrijven voor één of enkele cursussen uit deze serie is mogelijk (click hiertoe op de link van de betreffende cursus hierboven aangegeven).
09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Algemene voorwaarden

 • Binding aan algemene voorwaarden
 • Informatieplicht
 • Het gebruik van algemene voorwaarden in een digitale omgeving
 • Het gebruik van algemene voorwaarden in een internationale omgeving

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Algemene voorwaarden (vervolg)

 • Het gebruik van algemene voorwaarden ten opzichte van consumenten
 • Beide professionele partijen gebruiken algemene voorwaarden: wat is rechtens?
 • Bespreken casusposities en rechtspraak

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Exoneraties

 • De werking van exoneraties in overeenkomsten
 • Welke impact kunnen exoneraties hebben bij geschillen?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Garanties

 • Wat houden garanties in die zijn opgenomen in een overeenkomst?
 • Welke juridische kracht hebben garanties?
 • Bespreken casusposities en rechtspraak

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Historie en positie Boilerplate-clausules

 • Entire agreement-clausules
 • Wijzigingsbedingen
 • Bedingen met vormvereisten

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Historie en positie Boilerplate-clausules (vervolg)

 • Exoneraties
 • Geheimhouding
 • Uitleg bedingen
 • Opzegbepalingen
 • Finale kwijtingsbedingen

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Tekortschieten, verzuim en schadevergoeding

 • Wanneer dient er te worden geklaagd?
 • Ten aanzien van wat dient te worden geklaagd?
 • Welke wettelijke regels dienen in ogenschouw te worden genomen ten aanzien van het klagen en de in acht te nemen termijn?
 • Welke eisen stelt de Hoge Raad?
 • Maakt het uit of er schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst wordt gevorderd?
 • Wat dient er concreet te worden gevorderd?
 • Welke schade kan worden gevorderd?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Valkuilen en mogelijkheden

 • Welke uitzonderingen zijn er in de rechtspraak geformuleerd ten aanzien van tekortschieten, verzuim en schadevergoeding?
 • Tips and tricks voor de praktijk

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

De vaststellingsovereenkomst

 • Het hoe en waarom van een vaststellingsovereenkomst
 • Plaatsing binnen het contractenrecht
 • Aantastingsmogelijkheden

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

De vaststellingsovereenkomst (vervolg)

 • Verhouding met dwingend recht
 • Finale kwijting
 • Rechtspraak, rechtspraak en nogmaals rechtspraak: is er een lijn?

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De elektronische overeenkomst

 • Wat is een elektronische overeenkomst?
 • Elektronische overeenkomst en bewijsrecht
 • Elektronische overeenkomst en de digitale handtekening

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

De elektronische overeenkomst (vervolg)

 • Elektronische overeenkomst en algemene voorwaarden
 • Elektronische overeenkomt en het internationale contractenrecht
 • Elektronische overeenkomst en de bevoegde rechter

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Distributie en franchising

 • Karakteristieken van de distributieovereenkomst en van de franchiseovereenkomst
 • Opzeggingsperikelen bij duurovereenkomsten en in het bijzonder distributie- en franchisecontracten
 • Welke bepalingen dienen te worden opgenomen en waarom?

11:00 - 11:15

Pauze


11:00 - 12:45

Distributie en franchising (vervolg)

 • Internationaalrechtelijke aspecten: forumkeuzes en toepasselijk recht
 • Verordening Rome 1

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Agentuur: contracteren in een dwingendrechtelijke omgeving

 • De kwalificatie van de agentuurovereenkomst, communautaire richtingen
 • De nationale wetgeving in Europees perspectief
 • Welke bepalingen dienen te worden opgenomen in een agentuurcontract en welke dienen juist te worden vermeden?
 • IPR vraagstukken en bevoegdheidsperikelen

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 15:45

Internationale handelscontracten en mededingingsrecht

 • Nieuwe Europese regels inzake handelscontracten
 • Specifiek: distributie en agentuur

16:00 - 17:00

Internationale handelscontracten en mededingingsrecht (vervolg)

 • Verandering voor de praktijk?
 • Aanpassing van contracten noodzakelijk?

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Internationaal contracteren - deel I

 • Verschil IPR en EPR
 • Verordening Rome I
 • Contracteren en internationale rechtsmacht

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Internationaal contracteren - deel II

 • Casusbehandeling
 • Afbreken van onderhandelingen
 • Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 • Reikwijdte internationaal eigendomsvoorbehoud

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Actualiteiten contractenrecht

Actualiteiten contractenrecht waarbij recente Hoge Raad arresten worden besproken aan de hand van de NJB kronieken stand van het vermogensrecht waarvan de docent mede auteur is. De inhoud is dus afhankelijk van de betreffende rechtspraak op dat moment.

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Discussie aan de hand van actuele jurisprudentie


Kosten

Normale prijs € 2750,00 excl. btw
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

30 punten


KNB

30 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl