Verhoudingen van partijen na beëindigen van een overeenkomst (on demand)

  • Kosten
    € 140,00 excl. btw of 2 PO Deal punten (online)
  • Punten
    2 NOvA Juridisch

Informatie

Algemeen wordt aangenomen dat een overeenkomst bedingen kan bevatten die het einde van de overeenkomst overleven. Dus als de overeenkomst door bijvoorbeeld ontbinding of opzegging wordt beëindigd, leven deze bedingen voort. Of een beding bedoeld is om het einde van de overeenkomst te overleven kan uit de wet voortvloeien; als dat niet het geval is, hangt het af van de aard en de strekking van het beding, door uitleg te bepalen. 

Voor zover de bedoeling niet noodzakelijk uit de aard of strekking van het beding voortvloeit, is het verstandig het beding zó te formuleren dat de beoogde post-contractuele werking buiten twijfel wordt gesteld. Interessante vragen hierbij zijn:

  • Kun je een beding dat naar zijn aard en strekking het einde van de overeenkomst in beginsel overleeft zodanig beperken dat het alleen tijdens de overeenkomst van toepassing is?
  • Heeft een partij, die wordt geconfronteerd met een tekortkoming van haar wederpartij en de overeenkomst wil ontbinden, de macht ook de bedingen die in beginsel het einde van de overeenkomst overleven in de ontbinding te betrekken? 

Je krijgt antwoord op deze vragen, met praktische voorbeelden en tips.

De docent, René Klomp, heeft ervaring als procesadvocaat, raadsheer-plv en docent Burgerlijk procesrecht.

Duur en PO-punten
De cursus duurt twee uur. Je kan op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvang je 2 PO-punten.

Certificeringstoets
Heb je de cursus voltooid? Dan start je de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. Je moet twee vragen goed hebben. Als je de toets niet haalt, kan je de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten en leden van de zittende en staande magistratuur.

Publicatiedatum
Augustus 2022

Kosten

Normale prijs € 140,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 2 punten (online)

Accreditatie

NOvA Juridisch

2 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl