Afwijken forfaitair stelsel kinderalimentatie** (on demand)

Leren op een zelf gekozen tijdstip!

  • Kosten
    € 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (online)
  • Punten
    1 NOvA Juridisch, 1 KNB

Informatie

Forfaitaire rekensystematiek
Sinds 2013 wordt bij het berekenen van de draagkracht van onderhoudsplichtige (stief) ouders een forfaitaire rekensystematiek geadviseerd door de Expertgroep Alimentatie.
Volgens een “formule” wordt de draagkracht van alle onderhoudsplichtigen berekend. Er wordt geabstraheerd van dedaadwerkelijke woonlasten/ overige lasten van een onderhoudsplichtige ouder.

Afwijken forfaitair stelsel kinderalimentatie
Ingevolge het Rapport Alimentatienormen is het onder bepaalde omstandigheden wel mogelijk om af te wijken van het rekenmodel; bijvoorbeeld in geval van niet vermijdbare/ niet verwijtbare lasten (§7.2 van het rapport). In §7.3 van het rapport is daarnaast nog een aanvaardbaarheidstoets opgenomen.
De Hoge Raad heeft bovendien op 16 april 2021 een beschikking gewezen waarin bepaald is dat in sommige situaties uitgegaan dient te worden van de daadwerkelijke woonlasten van een alimentatieplichtige in plaats van de forfaitaire woonlast.

In dit webinar krijgt u antwoord op de volgende vragen:
-Hoe gaan de lagere gerechtelijke instanties in Nederland om met de uitspraak van de Hoge Raad van 16 april 2021?
-Hoe oordelen de gerechten op het moment dat er een beroep op niet vermijdbare/niet verwijtbare uitgaven gedaan wordt?
-Danwel er een beroep op de aanvaardbaarheidstoets gedaanwordt?
-Wat dient er gesteld en aangetoond te worden om een gerecht te laten afwijken van het forfaitaire stelsel van kinderalimentatie?

Adviseren inzake evt. afwijken van het forfaitaire rekenstelsel
Nederland maakt financieel zware tijden door. De inflatie is hoog en veel mensen hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen als gevolg van de vele prijsstijgingen.
Zo ook onderhoudsgerechtigde en/of onderhoudsplichtige ouders. Deze ouders kunnen er belang bij hebben dat afgeweken wordt van het zogeheten forfaitaire rekenstelsel. Als advocaat en/ of mediator zult u in zo’n geval dan ook na moeten gaan of er mogelijkheden zijn om af te wijken van het forfaitaire stelsel van kinderalimentatie. Ofwel om een hogere ofwel om een lagere bijdrage vastgelegd te krijgen.

Uw docent
Aan de hand van de jurisprudentie van de afgelopen twee jaar bespreekt uw docente, mr. Zoë Gademan, hoe de gerechtelijke instanties oordelen naar aanleiding van verzoeken om af te wijken van het forfaitaire stelsel. In dit webinar zal zij u tevens voorzien van de nodige ”tips and tricks” voor uw praktijk.

Duur en PE-punten
Deze online cursus duurt 1 uur. U kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvangt u 1 PE-punt.

Certificeringstoets
Hebt u de online cursus voltooid? Dan start u de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. U moet twee vragen goed hebben. Als u de toets niet haalt, kunt u eenmalig de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten, mediators, notarissen, juristen in de familierechtpraktijk

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (online)

Punten

NOvA Juridisch

1 punt


KNB

1 punt


MfN-2

1 punt


Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl