Scheiden in een oververhitte woningmarkt** (on demand)

Leren op een zelf gekozen tijdstip!

 • Kosten
  € 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (fysiek, online)
 • Punten
  1 NOvA Juridisch, 1 KNB

Informatie

Scheiden in een overhitte woningmarkt...
De woningmarkt in Nederland is oververhit. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn nauwelijks tevinden. Huiseigenaren die hun woning te koop zetten zijn spekkoper en maken grote winsten.

Wanneer echtelieden/ samenwoners besluiten te gaan scheiden/ uit elkaar te gaan, zorgt de crisis op de woningmarkt niet zelden voor een (extra) conflict tussen de ex-partners.

Met enige regelmaat heeft de ene partij er belang bij zolang als mogelijk in de echtelijke woning te kunnen blijven wonen c.q. deze woning voor een zo laag mogelijke waarde toebedeeld te krijgen, terwijl de andere partijbelang heeft bij een snelle verkoop tegen een zo hoog mogelijke opbrengst.

Als advocaat sta je de ene keer een partij bij die zolang mogelijk in de echtelijke woning wil blijven wonen en de andere keer een partij die de woning liever vandaag dan morgen van de hand doet. Als mediator heb je de taak om partijen met een tegenstrijdig belang wat betreft de echtelijke woning te begeleiden.

Welke juridische “tools” heb je als advocaat om de belangen van jouw cliënt zo goed als mogelijk te behartigen? Welke oplossingsrichtingen kan je als mediator aan jouw cliënten voorhouden? 

In dit on demand webinar bespreekt jouw docente, mr. Zoë Gademan, de verschillende mogelijkheden.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere:
 • Wel/ niet verdeling vorderen & machtiging te gelde making;
 • Kan ik in kort geding verkoop van de echtelijke woning afdwingen;
 • Peildatum waardering echtelijke woning;
 • Anti-speculatiebeding;
 • Onverdeeld laten echtelijke woning;
 • Voortgezet gebruik woning;
 • Economische toedeling woning met uitgestelde juridische levering;
 • Schuldig blijven deel overbedelingsschuld/ in termijnen betalen;
 • Gebruikersvergoeding/ regeling hypothecaire lasten.
Duur en PO-punten
Deze online cursus duurt 1 uur. Je kan op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvang je 1 PO-punt.

Certificeringstoets
Heb je de online cursus voltooid? Dan start je de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. Je moet twee vragen goed hebben. Als je de toets niet haalt, kan je de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten, mediators, notarissen, juristen in de familierechtpraktijk

Publicatiedatum
Oktober 2022

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (fysiek, online)

Punten

NOvA Juridisch

1 punt


KNB

1 punt


MfN-2

1 punt


Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl