Scheiden in een oververhitte woningmarkt** (on demand)

Leren op een zelf gekozen tijdstip!

  • Kosten
    € 70,00 excl. btw of 1 PO Deal punt (online)
  • Punten
    1 NOvA Juridisch, 1 KNB

Informatie

Scheiden in een overhitte woningmarkt...
De woningmarkt in Nederland is oververhit. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn nauwelijks tevinden. Huiseigenaren die hun woning te koop zetten zijn spekkoper en maken grote winsten.

Wanneer echtelieden/ samenwoners besluiten te gaan scheiden/ uit elkaar te gaan, zorgt de crisis op de woningmarkt niet zelden voor een (extra) conflict tussen de ex-partners.

Met enige regelmaat heeft de ene partij er belang bij zolang als mogelijk in de echtelijke woning te kunnen blijven wonen c.q. deze woning voor een zo laag mogelijke waarde toebedeeld te krijgen, terwijl de andere partijbelang heeft bij een snelle verkoop tegen een zo hoog mogelijke opbrengst.

Als advocaat staat u de ene keer een partij bij die zolang mogelijk in de echtelijke woning wil blijven wonen en de andere keer een partij die de woning liever vandaag dan morgen van de hand doet. Als mediator heeft u de taak om partijen met een tegenstrijdig belang wat betreft de echtelijke woning te begeleiden.

Welke juridische “tools” heeft u als advocaat om de belangen van uw cliënt zo goed als mogelijk te behartigen? Welke oplossingsrichtingen kunt u als mediator aan uw cliënten voorhouden? 

In dit on demand webinar zal uw docente, mr. Zoë Gademan, voor u de verschillende mogelijkheden bespreken.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn onder andere:
-Wel/ niet verdeling vorderen & machtiging te gelde making
-Kan ik in kort geding verkoop van de echtelijke woning afdwingen
-Peildatum waardering echtelijke woning
-Anti-speculatiebeding
-Onverdeeld laten echtelijke woning
-Voortgezet gebruik woning
-Economische toedeling woning met uitgestelde juridische levering
-Schuldig blijven deel overbedelingsschuld/ in termijnen betalen
-Gebruikersvergoeding/ regeling hypothecaire lasten

Duur en PE-punten

Deze online cursus duurt 1 uur. U kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele cursus en het behalen van de certificeringstoets ontvangt u 1 PE-punt.

Certificeringstoets
Heeft u de online cursus voltooid? Dan start u de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. U moet twee vragen goed hebben. Als u de toets niet haalt, kunt u de toets herkansen.

Bestemd voor
Advocaten, mediators, notarissen, juristen in de familierechtpraktijk

Normale prijs € 70,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 1 punt (online)

Punten

NOvA Juridisch

1 punt


KNB

1 punt


MfN-2

1 punt


Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl