Aanpak gevaarlijke stoffen de juiste maatregelen te treffen

Programma
 
13:00- 14:30  Stappen zelfinspectie 1 t/m 4 /uitleg Toxic Productregistratie 
 

14:30 - 14:45 Pauze

 
14:45 - 15:30 RIE gevaarlijke stoffen / Uitleg Toxic Blootstellingsberekeningen en Blootstellingsmaatregelen

 
15:30 - 16:00 Vragen
Toxic Kennissessie

Toxic Kennissessie

Aanpak gevaarlijke stoffen de juiste maatregelen te treffen

U heeft nog 26 dagen voor inschrijving.

Let op: Deze inschrijving valt buiten de PO deals.

Direct inschrijven