Reorganisatie en arbeidsrechtelijke aandachtspunten**

Omgaan met bedrijfseconomische omstandigheden, WWZ, OR en vakbond

Inschrijven
 • Data
  30 sep 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 675,00 excl. btw of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Reorganisatie in de praktijk: alle arbeidsrechtelijke aspecten in 1 dag!

Door veranderde marktomstandigheden of tegenvallende bedrijfsresultaten zien veel bedrijven zich vaak genoodzaakt om hun organisatie kritisch onder de loep te nemen en waar nodig te reorganiseren. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf kunnen dit lange en ingewikkelde trajecten zijn, die moeten worden doorlopen waarbij met veel verschillende zaken rekening moet worden gehouden.

Wat zijn de belangrijkste regels die u in acht moet nemen als er ontslagen gaan vallen? In tegenstelling tot het verleden kunnen ontslagaanvragen bij reorganisaties nu alleen bij het UWV ingediend worden. Hoe werkt dit en welke procedures moeten daarbij worden gevolgd? Wat is de status van een sociaal plan bij een reorganisatie? En wanneer en hoe benadert u de bonden en de ondernemingsraad?

Tijdens deze cursus nemen ervaren docenten de belangrijkste regelgeving, aandachtspunten en procedures bij reorganisaties met u door. U leert een reorganisatietraject in goede banen te leiden en af te ronden en valkuilen te vermijden. Uiteraard krijgt actuele jurisprudentie rondom reorganisaties daarbij uitgebreid de aandacht. In het programma is voldoende tijd gereserveerd voor interactie en het stellen van vragen. 

Bestemd voor:
 advocaten en (bedrijfs)juristen

Programma

09:00 – 09:30 uur
Ontvangst en inschrijving

09:30 – 09:45 uur
Inleiding

- Gronden voor reorganisatie
- Juridisch raamwerk
- Alternatieven voor ontslag

mr. J. (Joost) Bruins

09:45 – 11:00 uur
Raadpleging OR en vakbonden

- Informatie- en adviesrecht OR
- Belangrijk besluit in de zin van de WOR
- Procedure Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)
- Consultatie vakbonden en OR
- Tijdstip consultatie en samenloop consultatie ondernemingsraad en de vakbonden

mr. M. (Maartje) Govaert

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:30 uur
Raadpleging OR en vakbonden (vervolg)

- Informatie- en adviesrecht OR
- Belangrijk besluit in de zin van de WOR
- Procedure Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO)
- Consultatie vakbonden en OR
- Tijdstip consultatie en samenloop consultatie ondernemingsraad en de vakbonden

mr. M. (Maartje) Govaert

12:30 – 13:15 uur
Lunch

13.15 – 14.45 uur
Sociaal plan en beëindigingsovereenkomst

- Sociaal plan (algemeen)
- Sociaal plan en OR/ vakbonden/eenzijdig
- Individuele beëindigingsovereenkomst

mr. J. (Joost) Bruins

14:45 – 15:00 uur
Pauze

15:00 – 17:00 uur
Actualiteiten (rondom) UWV-ontslagprocedure

- De per 1-10-19 gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag
- De aankomende wijziging van de Uitvoeringsregels Ontslag (voorjaar 2020) i.v.m. de inwerkingtreding van de Wnra per 1-1-2020
- De aankomende Uitvoeringsregels (voorjaar 2020) die zien op de procedurele aspecten van de UWV-ontslagprocedure
- De effecten van het ANWB-arrest, het KLM-arrest en het Shell-arrest op de uitvoeringspraktijk van UWV
- Aanpassing Ontslagregeling per 1-1-2020 in verband met Wnra: hoe toetst UWV de bedrijfseconomische redenen bij overheidswerkgevers?
- Stand van zaken m.b.t. de Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid en de Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging kleine werkgever wegens pensionering/ziekte/overlijden
- Recente jurisprudentie op de A-grond en de B-grond. Hoe groot is de kans op een procedure bij de rechter ná de beslissing van UWV en wat is de kans van slagen?

mr. J. (Jan) Meijer
Dag 1

Dag 1

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. btw
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl