E-learning Algemene voorwaarden

  • Kosten
    € 140,00 excl. BTW of 2 PO Deal punten (online)
  • Punten
    2 NOvA Juridisch

Informatie

Inhoud
Na het volgen van de e-learning bent u helemaal bij voor zover het om het leerstuk van de algemene voorwaarden gaat, en weet u hoe u uw cliënt op dit vlak moet adviseren en eventueel moet bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Leveranciers, aannemers, beroepsbeoefenaren en andere ondernemers maken vaak gebruik van algemene voorwaarden wanneer zij een contract sluiten met een afnemer of opdrachtgever. Aan het fenomeen ‘algemene voorwaarden’ kleven echter de nodige haken en ogen. Ze zijn eenzijdig door de gebruiker opgesteld en bevatten vaak verplichtingen voor de wederpartij zonder dat deze zich dat realiseert.

De wederpartij heeft de algemene voorwaarden (de ‘kleine lettertjes’) namelijk doorgaans niet gelezen. Om de vaak onwetende wederpartij tegemoet te komen, bevat afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek (BW) een regeling over algemene voorwaarden. De strekking van deze regeling is om de wederpartij – tot op zekere hoogte – te beschermen.

Deze e-learning behandelt de regeling van afdeling 6.5.3 BW, waarbij uitgebreid aandacht wordt besteed aan de toepassing van die regeling in de rechtspraak.

Aan de orde komt:

  • De toepasselijkheid van afdeling 6.5.3 BW.
  • De vernietigbaarheid van algemene voorwaarden.
  • De terhandstelling van algemene voorwaarden.
  • Boetebedingen in algemene voorwaarden.

Doelgroep
Advocaten, overheids- en bedrijfsjuristen. 

Duur en PE-punten

De e-learning duurt twee uur. U kunt op ieder gewenst moment pauze nemen. Na het volgen van de gehele e-learning en het behalen van de certificeringstoets ontvangt u 2 PE-punten.

Certificeringstoets
Heeft u de e-learning voltooid? Dan start u de certificeringstoets. Deze bestaat uit drie vragen gebaseerd op de inhoud van de cursus. U moet twee vragen goed hebben. Als u de toets niet haalt, kunt u de toets herkansen.

Kosten

Normale prijs € 140,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 2 punten (online)

Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl