Actualiteiten vreemdelingen aan het werk**

Theorie en praktijk interactief besproken vanuit arbeids-, migratie- en fiscaal perspectief

Inschrijven
 • Data
  30 sep 2022
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch, 6 RB, 6 NBA (eigen inbreng), 6 NOAB

Informatie

U weet waarschijnlijk wel welke drie categorieën vreemdelingen er volgens de Wet arbeid vreemdelingen en Vreemdelingenwet zijn. Maar hoe zit het nu precies tussen EU-onderdanen en derdelanders? Wanneer is een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig en wanneer wordt er wel of geen twv afgegeven? En wat zijn daar dan de fiscale gevolgen van? Is er onderscheid als er sprake is van een EU-bedrijf of een bedrijf van buiten de EU? En hoe zit het met het ruime werkgeversbegrip, werkgeversverplichtingen en boetes bij het niet naleven daarvan?

In de praktijk blijkt dat één handeling ziet op zowel het migratierecht als het arbeidsrecht, maar dit heeft vanzelfsprekend ook fiscale gevolgen. Wat is de afgelopen 3 jaar de impact van de Europese Intra Company Transfer Richtlijn (ICT-richtlijn) op deze zaken geweest. Kan er bijvoorbeeld nog wel van de kennismigrantenregeling gebruik worden gemaakt, of moeten werknemers na drie jaar weer voor cooling-off periode naar het thuisland? En wat bepaalt nou of iets een intra-company transfer is of een kennismigrant?

Tijdens deze dag krijgt u in de ochtend en het begin van de middag een kernachtig en goed theoretisch overzicht van het arbeidsmigratierecht, het Wav boeterecht en het arbeidsrecht. Na de lunch is er dan aandacht voor de fiscale en sociaal zekerheidsrechtelijke gevolgen die spelen bij vreemdelingen.

Vervolgens wordt een aantal praktijkcasussen samen met u behandeld. Per casus zal de dynamiek tussen deze rechtsgebieden worden besproken waarbij de raakvlakken naar voren zullen komen. In dit laatste programma onderdeel is veel ruimte voor discussie en eigen casussen van de deelnemers zelf. De afgelopen jaren is het altijd een zeer interactieve cursus geweest, waarin alle dimensies van het (arbeids)migratierecht de revue passeren. Na het volgen van deze cursus heeft u goede theoretische en praktische kennis opgedaan rondom vreemdelingen aan het werk in Nederland. . 

Bestemd voor: advocaten en juristen actief in het vreemdelingen-, migratie- en arbeidsrecht

Programma

Programma

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 09:45

Welkom en introductie


09:45 - 10:30

Theoretisch kader arbeidsmigratierecht en Wav

 • Wie is een vreemdeling?
 • Structuur van de Wav
 • Wat is illegale tewerkstelling?

10:30 - 10:50

Arbeids- of kennismigratie - deel 1

 • Erkend referentschap in wetssystematiek en hoe te verkrijgen
 • Verblijf korter / langer dan 90 dagen
 • Verblijf als kennismigrant
 • Europese Blauwe Kaart

10:50 - 11:05

Pauze


11:05 - 12:00

Arbeids- of kennismigratie - deel 2

 • Overplaatsing binnen onderneming (ICT)
 • Regeling internationaal handelsverkeer
 • Overzicht en vergelijking mogelijkheden

12:00 - 12:40

Lunch


12:40 - 13:40

Grensoverschrijdend arbeidsrecht

 • Rome I
 • Detacheringsrichtlijn + herziening
 • Handhavingsrichtlijn
 • Nationale implementaties
 • Waadi-registratie
 • WagwEU en meldplicht postedworkers.nl

13:40 - 13:50

Pauze


13:50 - 15:00

Internationaal belastingrecht, sociale zekerheid en pensioenen

 • 30%-regeling
 • Toepassing belastingverdragen
 • Europese regels sociale zekerheid
 • Pensioenen

15:00 - 15:10

Pauze


15:10 - 16:40

16:40 - 16:45

Einde


Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


RB

6 punten


NBA (eigen inbreng)

6 punten


NOAB

6 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl