Driedaagse cursus staatssteunrecht**

Krijg les van een excellente advocaat - eerder beoordeeld met een 8.7(!)

Inschrijven
 • Data
  3 nov 2022
  10 nov 2022
  17 nov 2022
 • Locatie
  Van der Valk Hotel Amersfoort-A1
 • Kosten
  € 1895,00 excl. btw
 • Punten
  17 NOvA juridisch

Informatie

Oneerlijke concurrentie voorkomen. Dat is het doel van het staatssteunrecht. Bijzondere regels, die steeds belangrijker lijken te worden. Maar bieden ze kansen of juist risico’s? Bestaat er onduidelijkheid of onenigheid over het staatssteunrecht, dan zorgt dit vaak voor vertraging of lange procedures. Bovendien komt steeds vaker de vraag naar voren of niet ook het subsidierecht van toepassing is. Kortom: ingewikkelde materie die vraagt om verdieping.

Is het staatssteunrecht niet van toepassing? Dan geldt de Wet Markt en Overheid: deze bevat gedragsregels voor de overheid om concurrentievervalsing te voorkomen. Maar wat zijn precies de grenzen van deze wet? En wanneer is sprake van een algemeen belang, waardoor de wet niet van toepassing is? We leggen het u haarfijn uit tijdens de driedaagse cursus Staatssteunrecht.

"Ik geloof niet dat ik eerder een opleiding heb gevolgd die zo goed aansloot bij de problemen waar ik in dagelijkse praktijk mee te maken heb. Ik kan op basis van wat ik heb geleerd echt beter en steviger adviseren over staatssteun dan hiervoor en ik kan ook beter bepalen wanneer ik extern advies moet inwinnen over een bepaalde vraag." Deelnemer 2021

Uw kennis up-to-date
Tijdens de driedaagse cursus Staatssteunrecht brengen we u weer helemaal up-to-date als het gaat om het staatssteunrecht. Dit doen we aan de hand van praktijkvoorbeelden. We vertellen u over de laatste ontwikkelingen en we bespreken diverse actualiteiten. De driedaagse cursus is als volgt ingedeeld:
 • Dag 1 – Basis Staatssteunrecht (3 november 2022)
 • Dag 2 – Subsidierecht, Wet Markt en Overheid en Europees recht (10 november 2022)
 • Dag 3 – Actualiteiten (17 november 2022)
Docent prof.mr.dr. Allard Knook
Na deze driedaagse cursus bent u helemaal op de hoogte van alle ins en outs van het staatssteunrecht. De cursus staat onder leiding van prof.mr.dr. Allard Knook, specialist in het signaleren en afdekken van risico’s rondom staatssteun. Hij staat op dit vlak onder meer decentrale overheden en projectontwikkelaars bij, net als woningcorporaties, onderzoeksinstellingen, sportclubs, natuurorganisaties, energiemaatschappijen en diverse andere instellingen. Goed om te weten: cursusdeelnemers beoordelen Allard met het rapportcijfer 8,7!

Hele aanbod Staatssteunrecht
Bent u benieuwd naar ons hele aanbod op het gebied van staatssteunrecht? Neem dan een kijkje op de pagina sdujurischeopleidingen.nl/staatssteunrecht

Programma

09:00 - 09:30

Inschrijving en ontvangst


09:30 - 11:00

Staatssteun: systematiek en risico’s

 • Overzicht staatssteunrecht
 • De reikwijdte en risico’s van het staatssteunrecht

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Staatssteun: systematiek en risico’s

 • Wanneer handelt een overheid marktconform? 
 • Relatie tussen het aanbestedingsrecht en het staatssteunrecht

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

De mogelijkheden om staatssteun te verlenen

 • De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)
 • De – minimis
 • Overige regelgeving

15:15 - 16:45

De mogelijkheden om staatssteun te verlenen

De verschillende vormen van staatssteun:

 • Leningen en achtergestelde leningen
 • Revolverend financieren
 • Garanties
 • Participaties

16:45 - 16:50

Afsluiting


09:00 - 09:30

Inschrijving en ontvangst


09:30 - 11:00

De Wet Markt en Overheid

· Wanneer van toepassing?
· Relatie tussen Wet Markt en Overheid en het staatssteunrecht

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

De Wet Markt en Overheid: de gedragsregels


12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Subsidierecht en Europees recht

· Wanneer is het subsidierecht van toepassing?

· Relatie tussen het subsidierecht en het staatssteunrecht?

· Wanneer is de Dienstenrichtlijn van toepassing?

· Wat zijn de gevolgen van de Dienstenrichtlijn?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Subsidierecht en Europees recht

· Doorwerking van het Europees recht
· Het grondrechtenhandvest

16:45 - 16:50

Afsluiting


09:00 - 09:30

Inschrijving en ontvangst


09:30 - 10:45

Actualiteiten staatssteun (1)


10:45 - 11:00

Pauze


11:00 - 12:15

Actualiteiten staatssteun (2)


12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:15

Actualiteiten Wet Markt en Overheid


14:15 - 14:30

Pauze


14:30 - 15:45

Actualiteiten subsidierecht en Europees recht


15:45 - 15:50

Afsluiting


Kosten

Normale prijs € 1895,00 excl. btw
Overheidstarief € 1516,00 excl. btw (€ 379,00 korting)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

17 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl