Tweedaagse Basiscursus Burenrecht*

7 & 14 oktober. Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht

Inschrijven
 • Data
  7 okt 2022
  14 okt 2022
 • Locatie
  Hotel Van der Valk Veenendaal
 • Kosten
  € 1395,00 excl. BTW
 • Punten
  12 NOvA Juridisch, 12 KNB, 12 SOMN

Informatie

Tijdens de Basiscursus Burenrecht staat u samen met onze docenten stil bij de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht.

De cursus is verdeeld over twee dagen:

Vrijdag 7 oktober 2022
 • Hinder, bomen en balkons (privaat / ochtend)
 • Overheidsbesluiten en hinder in publiekrecht (publiek / middag)

Vrijdag 14 oktober 2022
 • Grenzen en grensgeschillen (privaat / ochtend)
 • Hinder tijdens de bouw, handhaving en Wet aanpak woonoverlast (publiek / middag)

Uw docenten werden al beoordeeld met een 9!
De cursus wordt gegeven door twee expertdocenten die in 2020 werden beoordeeld met een rapportcijfer 9!

Advocaat Jan van Vulpen  heeft al vele jaren ervaring binnen zijn expertisegebieden overheid en vastgoed. Hij werkt voor projectontwikkelaars, provincies, gemeenten, waterschappen, retailers, landschapsverenigingen en landgoedeigenaren. Hij kent alle invalshoeken en belangen in de meerpartijengeschillen die kenmerkend zijn voor het (ruimtelijke) bestuursrecht.

Universitair docent Pernille van der Plank is werkzaam bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht. Ze is in 2016 gepromoveerd aan de Radboud Universiteit met haar proefschrift ‘Natrekking door onroerende zaken’.

Wat mag u van de cursus verwachten?
In twee dagen komen onder andere de volgende thema’s aan de orde:
 • Hinder
 • Omgevingsvergunning en burenrecht
 • Beplanting op de erfgrens, vensters en balkons
 • Grensgeschillen
 • Verjaring 
 • Appartementsrecht en burenrecht
 • Wet aanpak woonoverlast en burenrecht
Deze cursus geeft u een helder overzicht van het burenrecht waarbij zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten van het burenrecht samen met u worden doorgenomen en besproken. Uiteraard zal de meest recente jurisprudentie daarbij niet ontbreken.

Bestemd voor: advocaten, notarissen en juristen

Programma

7 Oktober
09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 10:00

Algemene inleiding Burenrecht

 • Plaats in de wet
 • Verhouding privaat-/publiekrecht

10:00 - 11:00

Hinder (art. 5:37 BW)

 • Wanneer is hinder onrechtmatig?
 • Relevante jurisprudentie
 • Casus

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Beplanting op de erfgrens en vensters en balkons

Art. 5:42 BW (bomen, heggen en heesters)
 • Bepalen van de afstand
 • Verjaring
 • Relevante rechtspraak

Art. 5:50 BW (vensters en balkons)
 • Zijdelings uitzicht
 • Verjaring
 • Relevante rechtspraak

Casus

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Overheidsbesluiten en buren

 • Omgevingsvergunning
 • (Afwijken) bestemmingsplan

14:30 - 15:30

Hinder in publiek recht

 • Evidente privaatrechtelijke belemmering
 • Vensters en balkons

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 16:45

Hinder in publiekrecht (vervolg)

 • Omgevingsvergunning kappen
 • Civielrechtelijke hinder en publiekrecht
 • Belanghebbende en hinder van enige betekenis

16:45 - 16:50

Einde


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Het bepalen van de grens

 • Betekenis kadastrale kaart
 • Vordering tot grensbepaling
 • Grensoverschrijdend bouwen
 • Casus

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Verkrijgende verjaring van registergoederen

 • Verschil verkrijgende en bevrijdende verjaring
 • Goede trouw bij registergoederen
 • Het vereiste van bezit
 • Het bepalen van de termijn
 • Recente rechtspraak
 • Onrechtmatige daadsactie bij verkrijging door verjaring
 • Casus

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Hinder tijdens de bouw en handhaving

 • Uitvoering bouwwerkzaamheden
 • Bouwbesluit 2012
 • Handhaving; handhavingsverzoek buren
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Procedure

14:30 - 15:30

Handhaving en overlast (openbare orde)

 • Rol gemeente/ bevoegd gezag (burgemeester)
 • Bevoegdheden/instrumenten burgemeester

15:30 - 15:45

Pauze


15:45 - 16:45

Wet aanpak woonoverlast

 • Wet aanpak woonoverlast
 • Artikel 8 EVRM
 • Geschilbeslechting en Mediation

16:45 - 16:50

Einde


Kosten

Normale prijs € 1395,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

12 punten


KNB

12 punten


SOMN

12 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Debby Bolleboom-Philips

070 - 378 99 65
d.bolleboom@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl