Online cursus Detentierecht

Effectief beklag en beroep

Inschrijven
 • Kosten
  € 395,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten (online)
 • Rechtsgebied
  PO Deal aanbod
  Straf (Proces)recht
 • Punten
  4 NOvA Juridisch
 • Data
  17 dec 2021

Informatie

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

De cursus is gericht op zowel de beginnende als gevorderde advocaat op het gebied van het detentierecht. Hierbij is specifiek oog voor de laatste stand van zaken, zoals met de wet ‘Straffen en Beschermen’.

Bij een veroordeling tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf komt onherroepelijk het detentierecht in beeld. Ondanks dat mensen van hun vrijheid zijn beroofd, en er ook maatregelen kunnen worden getroffen waardoor de vrijheid nog verder wordt ingeperkt, zijn er nog steeds rechten en waarborgen om de rechtspositie van gedetineerden te beschermen.

In de cursus wordt ingegaan op de interne rechtspositie van gedetineerden en de waarborgen die er zijn om hun rechtspositie te beschermen. Wat zijn de regels rondom plaatsing en overplaatsing? Welke invloed kan daarop worden uitgeoefend? Welke verschillende maatregelen kunnen worden getroffen tegen een gedetineerde? Wat zijn de voorwaarden voor deze verschillende maatregelen?

Ook de bescherming tegen de maatregelen en straffen komt aan bod door bespreking van de beklag- en beroepsprocedures bij de Commissie van Toezicht, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en bij de Minister. Hiermee kunnen gedetineerden hun rechtspositie immers nog in enige mate beschermen. Daarbij wordt ingegaan op termijnen, bewijsaspecten en de verschillende regelingen die naast de Penitentiaire beginselenwet en de Penitentiaire maatregel van toepassing zijn.


Bestemd voor: strafrechtadvocaten, rechtsbijstandsverleners, mensen die beroepsmatig met gedetineerden te maken hebben.

Programma

17 December 2021

17 December 2021

13:00 - 14:00

Controle- en ordemaatregelen en disciplinaire straffen

 • Wat zijn de verschillen?
 • Welke voorwaarden gelden?
 • Zijn deze ongelimiteerd inzetbaar? 

14:00 - 14:10

Pauze


14:10 - 15:10

Plaatsing en overplaatsing, en financiële aspecten

 • Regels rondom plaatsing en overplaatsing;
 • Overplaatsingsverzoeken en bezwaar;
 • Zelfmelders;
 • Welke zaken zijn toevoegwaardig?

15:10 - 15:20

Pauze


15:20 - 16:20

Beklag- en beroepsprocedures

 • Beklag, beroep en schorsing;
 • Medisch klachtrecht;
 • Termijnen;
 • Bewijsaspecten.

16:20 - 16:30

Pauze


16:30 - 17:30

Wet ‘Straffen en Beschermen'

 • Wat is de ratio?
 • Wat zijn de hoofdlijnen?
 • Wat is er gewijzigd?

Kosten

Normale prijs € 395,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (online)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Reader Klachtzaken