Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005**

Eenheid in verscheidenheid

Inschrijven
 • Data
  9 dec 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever het ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol. 

De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden.

Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen. 

Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Programma

Programma

09:00 - 09:30

Inschrijven en ontvangst


09:30 - 11:00

UAV-2012 (deel 1)

Hoofdthema’s
 • Par. 5 en 6: verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen
Ontwerp, vergunningen, terrein
Bouwen zonder aanspraken
Bouwdirectie
 • Par. 8, 26 en 42: bouwtijd, termijnverlenging en boetes
Hoe vast te leggen, hoe verplichtend, hoe aanspraken te formuleren c.q. af te wijzen
 • Par. 9, 10, 11: opneming en oplevering
Wie moet op welk moment wat doen?
 • Par. 35 ev.: meer- en minderwerk
Indiening, afrekening, soorten

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

UAV-2012 (deel 2)

Hoofdthema’s (vervolg)
 • Par. 6 lid 15, 29, 31 en 34: overige aanspraken van de aannemer

Zijn die er? Zo ja, welke?
 • Par. 14 en 46: tussentijds ingrijpen

Wie mag wat? Opzeggen, beëindigen, ontbinden?
 • Par. 12 en 22: aansprakelijkheid na oplevering

Waarvoor, hoe lang, risico’s?
 • Par. 40 en 45: betaling

Hoe verloopt dat?

12:45 - 13:30

Pauze


13:30 - 15:00

UAV-GC (deel 1)

Hoofdthema’s

Model-Basisovereenkomst

Wat staat daar in? Risico’s
 • Par. 3 en 4: verplichtingen en verantwoordelijkheden van partijen

Omvang opdracht, verstrekken informatie, waarschuwingsplicht
 • Par. 19 ev.: kwaliteitsborging

Toetsing en Acceptatie, betekenis en reikwijdte
 • Par. 9 en 10: Vergunningen

Wie moet wat regelen, en wat als dat niet (tijdig) lukt?

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

UAV-GC (deel 2)

Hoofdthema’s (vervolg)
 • Par. 13: bodemgesteldheid

Wie is waarvoor verantwoordelijk?
 • Par. 14, 15 en 45:

Wijzigingen en afrekening
 • Par. 44: overige aanspraken van de opdrachtnemer

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl