Ontnemen en witwassen***

Bewijs en berekening

Inschrijven
 • Data
  12 mei 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  ‚ā¨ 575,00 excl. BTW of 5 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  5 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten en leden van de rechterlijke macht.

Tijdens deze specialisatiecursus wordt de theorie zowel vanuit het perspectief van de advocaat als de advocaat-generaal besproken. Naast actualiteiten en de daarmee gepaard gaande recente jurisprudentie wordt vooral aandacht besteed aan de toepassing van wet- en regelgeving en de gevolgen van jurisprudentie voor de strafrechtpraktijk. De theorie wordt meteen toegepast in een casus, die bijdraagt aan een interactieve dag. 

Programma

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst


09:30 - 11:15

Ontneming

 • Introductie en observaties
 • De wettelijke regeling
 • Strafvorderlijke aspecten (beslag, aankondiging en behandeling vordering, SFO)
 • Verschillende ontnemingsgrondslagen (art. 36e lid 2 en lid 3 Sr.)
 • Bewijsregelingen: voldoende aanwijzingen/aannemelijkheid
 • Verschillende berekeningsmethodes
 • Casus deel I

11:15 - 11:30

Pauze


11:30 - 12:45

Ontneming (vervolg)

 • Geeringsproblematiek
 • Schatting van het voordeel en vaststelling van het ontnemingsbedrag (draagkracht, aftrek en verrekening)
 • Executiefase (SEO, tenuitvoerlegging, kwijtschelding, vermindering en lijfsdwang)

12:45 - 13:45

Lunch


13:45 - 15:00

Witwassen

 • Introductie en observaties
 • Beleid OM, positie van facilitators
 • Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
 • Verschillende witwashandelingen (tenlastelegging en bewijs, bewijsconstructies)
 • Casus deel II

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:30

Witwassen (vervolg)

 • Afkomstig uit misdrijf: causaal verband, vermenging
 • Bijzondere situaties 1: criminele nalatenschappen
 • Bijzondere situaties 2: fiscale delicten
 • Bijzondere situaties 3: gronddelicten gepleegd in het buitenland
 • Afnemen: verbeurdverklaring en ontneming van witwasgeld
 • Casus deel III

Kosten

Normale prijs € 575,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 5 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

5 punten


Ontnemen en witwassen

Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl