Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht*

Alternatieve rechtsgebieden bij de oplossing van huurrechtzaken

Inschrijven
 • Data
  14 dec 2021
 • Kosten
  ‚ā¨ 395,00 excl. BTW
 • Punten
  4 NOvA Juridisch
 • Locatie
  Praktizijnsbibliotheek, Rechtbank Amsterdam

Informatie

Verhuurders en huurders hebben naast het BW ook te maken met andere rechtsgebieden. In de huurrechtpraktijk zijn kwesties als woningdelen, Airbnb, de omgevingsvergunning en handhaving op grond van Woningwet, Huisvestingswet 2014, Wro en Wabo bekende onderwerpen. Kennis van deze rechtsgebieden is in de huurrechtpraktijk noodzakelijk.

Tijdens deze middagcursus krijgt u in het eerste programmadeel een goed theoretisch overzicht van het bestuursrecht en omgevingsrecht in relatie tot het huurrecht. Ook gaat de docent in op de meest actuele jurisprudentie. In het tweede programmadeel neemt de docent praktijkcasussen met u door. Deze casussen verduidelijken de werking en de mogelijkheden van kennis van bestuursrecht en omgevingsrecht bij de oplossing van huurrechtzaken. Deelnemers worden uitgenodigd vooraf hun casussen door te geven.

Deze cursus is onderdeel van de Praktizijnsacademie.

Programma

14 december 2021

14 december 2021

13:00 - 15:00

Het huurrecht in relatie tot het bestuursrecht en omgevingsrecht

De advocaat die het huurrecht beoefent, komt vraagstukken tegen die zien op het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Ook het bestuursrecht en omgevingsrecht maken onderdeel uit van het vastgoedrecht.
 • Korte inleiding van het algemeen bestuursrecht
 • Reikwijdte en werkingssfeer van (1) de Wabo, inleiding op de omgevingsvergunning; (2) Wet op de ruimtelijke ordening, inleiding op het bestemmingsplan; (3) Woningwet 2014 en de huisvestingsverordening als instrument van toezicht en handhaving, last onder dwangsom en boetebesluit
 • Relevante jurisprudentie van bovengenoemde onderwerp

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 17:15

Praktijkcasussen

De deelnemers worden bij dit onderdeel uitgenodigd vooraf hun casussen op te geven ter bespreking. Volgende onderwerpen kunnen worden besproken:
 • Huurder heeft wijzigingen aangebracht aan het gehuurde zonder omgevingsvergunning
 • Het betrekken van of in gebruik geven een woning zonder huisvestingsvergunning en huurders komen niet in aanmerking voor huisvestingsvergunning
 • De woning wordt bewoond door meerdere huishoudens in strijd met het van toepassing zijnde bestemmingsplan en huisvestingsverordening
 • De huurder heeft in het gehuurde een zelfstandige woning gecreëerd en exploiteert deze als Airbnb
 • Huurder huurt een bedrijfsruimte voor het exploiteren van een horeca- / speelautomateninrichting

Kosten

Normale prijs € 395,00 excl. BTW
Ledenkorting de Praktizijn € 250,00 excl. BTW (€ 145,00 korting)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


Contact

Congresmanager

Anne Nieuwhof

06 - 512 707 38
a.nieuwhof@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl