Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein

Vertaal in zes colleges maatschappelijke en technologische ontwikkelingen naar uw organisatie

Inschrijven
 • Data
  10 mei 2022, 17 mei 2022, 24 mei 2022, 31 mei 2022, 7 jun 2022, 14 jun 2022
 • Locatie
  Nyenrode Business Universiteit
 • Kosten
  € 1995,00 excl. BTW

Informatie

Plannen bedenken en deze goed tot uitvoering brengen: het klinkt vrij eenvoudig. Maar hoe zorg je ervoor dat bedacht beleid ook zichtbaar wordt in de bedrijfsvoering? En hoe voorkom je dat het ‘systeem-denken’ belangrijker wordt dan de inhoud?  

Anno nu staan organisaties in het sociaal domein voor flinke uitdagingen als het gaat om sturing, innovatiekracht en het doorvoeren van aanpassingen. Want gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Van financiën, informatiemanagement, verantwoording tot regionale en ketensamenwerking; een nieuwe aanpak en inrichting van bedrijfsprocessen is cruciaal. Wilt u goed kunnen omgaan met deze uitdagingen en de juiste goede sturing en advies blijven geven? Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag? Dan is de Collegereeks Bedrijfsvoering in het Sociaal Domein de goede keuze voor u.

De docenten
Deze zesdelige collegereeks wordt gegeven door inspirerende hoogleraren en ervaren praktijksprekers. Zij leggen uit hoe u uw bedrijfsvoering goed laat aansluiten op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Zo leert u meer over onder andere de volgende thema’s:

 • Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein
  prof. dr. ir. Jan Rotmans - Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein
  mr. drs. Tim Robbe - Partner bij en medeoprichter van Victor Advocaten.
 • Innovatie stimuleren in het sociaal domein
  prof. dr. Jeff Gaspersz - Hoogleraar innovatie, Nyenrode Business Universiteit.
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Sdu en Nyenrode Business Universiteit.

Collegedata
De colleges vinden plaats op dinsdag, op de onderstaande data:
 • 10 mei 2022 Utrechts model voor zorg en ondersteuning
 • 17 mei 2022 Innovatiekracht in het sociaal domein
 • 24 mei 2022 Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk
 • 31 mei 2022 Anders verantwoorden voor goede zorg
 • 7 juni 2022 Inkopen en aanbesteden in het sociaal domein
 • 14 juni 2022 Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein
Programma
Iedere collegedag ziet er als volgt uit:
15.00 uur: ontvangst met koffie en thee
15.30 uur: aanvang college
17.00 uur: snack
19.00 uur: einde college

Gratis brochure

In de gratis brochure vind u alle informatie over de collegedagen, docenten en inschrijfmogelijkheden. Vraag de brochure vrijblijvend aan >>

Programma

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Organiseren van verantwoording in het sociaal domein

 • Utrechtse model voor zorg en ondersteuning: over bedoeling en eenvoud
 • Strategische keuzes voor inrichting, sturing en bekostiging
 • Sturen op effecten, prestaties en resultaten
 • Monitoring en verantwoording

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatiekracht stimuleren

Innovatie en creativiteit stimuleren; de cruciale uitdaging in het sociaal domein!

Jeff Gaspersz richt zich tijdens dit college op het geven van concrete, gemakkelijk te realiseren adviezen waarmee u de innovatiekracht van uw organisatie of team kunt vergroten. Dat is vooral belangrijk wanneer een organisatie of team voor grote uitdagingen of veranderingen staat of hoge ambities heeft. In dit college zoekt Jeff nadrukkelijk de dialoog met de deelnemers op.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Strategie en leiderschap in het digitale tijdperk

We staan aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie als gevolg van de vele digitale en andere technologische ontwikkelingen. De huidige maatschappelijke context, en dan met name het sociale domein,  is niet berekend op deze grote aankomende veranderingen. Hoe gaat de toekomstige maatschappij eruit zien, en wat vraagt dit van leiderschap, strategie ontwikkeling en aanpassing van organisatiemodellen in het algemeen en in het sociaal domein in het bijzonder?

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Innovatief (regelarm) verantwoorden in het sociaal domein

Doen we wat nodig is?

Naar passende en samenhangende zorg en ondersteuning
Door ervaringen van professionals en cliënten centraal te zetten, vormgeven aan een variabele dienstverlening
Intelligente vormen van (regelarme) verantwoording: cijfers en verhalen (tellen en vertellen) in dienst van een voortdurend leerproces
Niet te blijven hangen in oude manieren van werken, ingegeven door verlies aan controle
Interne sturing = externe verantwoording
Tijdens dit college neemt Ruud Klarenbeek, vanaf 1995 directeur/bestuurder bij de JP van den Bent stichting, u op inspirerende wijze mee in hoe in de praktijk ervoor te zorgen dat gedaan wordt wat echt nodig is; namelijk het zorgen voor goede zorg.

Ruuds kracht is dat hij de bedoeling van iets steeds scherp voor ogen houdt. De kern van de visie van de JP zit ‘m in dat wat je doet eenvoudig te houden en betekenis te geven. Hoe hij en zijn organisatie dat doen hoort u tijdens dit college.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein

Gemeenten maken vrijwel altijd gebruik van zorg- en welzijnsaanbieders voor het leveren van maatschappelijke ondersteuning en (jeugd)zorg. Het onderwerp opdrachtgever- en opdrachtnemerschap gaat over het inrichten van (juridische) relaties. Daarbij is het de kunst deze relaties zo in te richten dat gemeenten en aanbieders, maar zeker ook hulpverleners, cliënten en jeugdigen kunnen doen wat nodig is om de beste zorg en ondersteuning te organiseren.

 • Wat is inkoop- en aanbestedingsbeleid? Wat is de rol van politiek?
 • Wat is het juridische instrumentarium(inbesteden, subsidiëren, ‘open house’, aanbesteden)?
 • Welke modellen voor opdrachtgeverschap zijn er (keuzevrijheid, bekostiging, transactie, proces)?
 • Inrichten van contract- en relatiemanagement: lerende contracten en organisaties.

15:00 - 15:30

Ontvangst en inschrijving


15:30 - 19:00

Betekenis economische en sociale innovaties voor het sociaal domein

 • Wat is een kanteling?
 • Wat betekent kanteling voor het sociale domein?
 • Hoe bereid je je voor op de veranderingen tijdens de kanteling binnen het sociale domein?
 • Hoe koppel je hoge doelen aan praktische maatregelen?
Tijdens dit college licht Jan Rotmans de betekenis voor het sociaal domein toe van zijn mantra: 'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.'

Volgens Rotmans bevinden we ons in een cruciaal kantelmoment in de geschiedenis van de mensheid. Dat geeft ons de vrijheid onze samenleving opnieuw uit te vinden en laadt tegelijk een loodzware verantwoordelijkheid op onze schouders. Hoe gaan we daarmee om in het algemeen en in het bijzonder in het sociaal domein?

Kosten

Normale prijs € 1995,00 excl. BTW
Inschrijven

Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl