Specialisatieopleiding jeugdrecht***

Voldoet aan de eisen van de VNJA

Inschrijven
 • Data
  8 sep 2022
  15 sep 2022
  22 sep 2022
  29 sep 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 2495,00 excl. BTW
 • Punten
  20 NOvA Juridisch

Informatie

De synergie tussen het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht neemt toe. Tijdens deze specialisatieopleiding praten onze docenten u bij over alle aspecten van het jeugdrecht, met een praktische insteek. Daarnaast staan we stil bij actuele ontwikkelingen.

De vier studiedagen van deze Specialisatieopleiding Jeugdrecht vinden plaats van het begin van de middag tot het begin van de avond. U volgt interactieve hoorcolleges en bespreekt diverse casussen. Voorafgaand aan elke bijeenkomst maakt u een huiswerkopdracht, die u tijdens de studiedag doorneemt met de docenten. Uiteraard bieden de studiedagen voldoende ruimte om vragen te stellen aan zowel uw studiegenoten als de docenten.

Oud-deelnemers beoordeelden deze cursus met een 9.2.

De vier thema’s
Op iedere studiedag staat een thema centraal:
 • Dag 1 – Jeugdstraf(proces)recht – Carlo Dronkers & Maria de Jong-de Kruif
 • Dag 2 - Familie- en jeugdrecht – Thomas Frohn & Leo Hendriks
 • Dag 3 – Familie- en jeugdrecht en mediation – Wikke Monster, Pauline Schonewille-van Diest & Paul Vlaardingerbroek
 • Dag 4 – Actualiteiten en capita selecta – Marjolein Rietbergen & Paul Vlaardingerbroek
De opleiding voldoet aan alle gestelde eisen
Deze opleiding is opgezet door Sdu Opleidingen, in samenwerking met de VNJA. De opleiding voldoet dan ook aan de eisen die de VNJA stelt aan de Specialisatieopleiding Jeugdrecht. Door het volgen van deze opleiding voldoet u bovendien aan de eisen van de Raad voor Rechtsbijstand. Deze eisen worden gesteld aan de voorwaarden voor toevoegingen in jeugdstrafzaken en bij verzoeken voor een machtiging tot uithuisplaatsing in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg (artikel 6b en bijlage 5, onder 3).

Praktische informatie
 • De opleidingsdagen zijn niet los te volgen.
 • Elke opleidingsdag start met een lunch. Tussendoor wordt een warme snack geserveerd.
 • Voor deze opleiding kunt u 8 PO jeugdstrafrecht en 12 PO civiel jeugdrecht aanvragen.
 • Heeft u een PO Deal, dan betaalt u € 1.247,50.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Jeugdrechtadvocaten (advocaten voorzien van een stageverklaring en ervaring in het jeugdrecht) en (aspirant)leden van VNJA.

Gratis brochure

Wilt u in uw eigen tijd en in alle rust de informatie rondom de opleiding teruglezen? Download hier geheel gratis de brochure >>

Programma

12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 14:30

Voorfase

 • Consultatie bij politieverhoren door advocaat
 • Vervolgingsbeleid OM
 • Rapportages in jeugdzaken en ketenpartners
 • De fase van de strafoplegging

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 16:30

Fase van de strafoplegging

 • (Rol van) adolescentenstrafrecht
 • Strafmaat
 1. De PIJ-maatregel (tevens aandacht voor TBS) of toch GBM?
 2. Bijzondere voorwaarden
 3. DNA-afname
 4. Justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag

16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 19:00

Capita Selecta

 • De Europese richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure
 • Recente jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op het gebied van het jeugdstraf(proces)recht
 • Verhouding gesloten jeugdhulp - jeugdstrafrecht

12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 14:30

Bescherming van minderjarigen

 • De "nieuwe" ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Wetgeving en jurisprudentie Jeugdwet en (gesloten) jeugdzorg
 • De positie van de minderjarige in jeugdbeschermingszaken en het belanghebbende-begrip
 • Wisselwerking civiel en strafrecht

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 15:45

De invloed van het IVRK en het EVRM op het Nederlandse jeugdbeschermingsrecht


15:45 - 16:30

De rol van de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming en de gezinsvoogdij-instellingen


16:30 - 17:00

Pauze


17:00 - 18:00

Rapportages

 • Rapportages in strafzaken en civiele zaken
 • Rapportages in strafzaken
 • Rapportages in beschermingszaken
 • Rapportages in gezag- en omgangszaken

18:00 - 19:00

Beroepscode, klachten en tuchtrecht


12:00 - 12:30

Ontvangst met lunch


12:30 - 14:30

Mediation in jeugdstrafzaken

 • Nut en noodzaak mediation en andere vormen van herstelbemiddeling in het jeugdstrafrecht
 • Wie (betrokken partijen), wat (wat is het onderwerp van de mediation), waar (art. 51 Sv), wanneer (voor, tijdens of na de zitting), waarom (voor- en nadelen verdachte en slachtoffer)
 • Tips en tricks uit de praktijk

14:30 - 15:00

Pauze


15:00 - 17:00

Een kindgericht ouderschapsplan


17:00 - 17:30

Pauze


17:30 - 19:30

Afstamming, adoptie, gezags- en omgangsrecht


12:30 - 13:00

Ontvangst met lunch


13:00 - 15:00

Actualiteiten en Capita Selecta - deel 1

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

15:00 - 15:30

Pauze


15:30 - 18:00

Actualiteiten en capita selecta - deel 2

 • Bijzondere curator ex artikel 1:212 en 1:250 BW
 • De jeugdrechtadvocaat in de praktijk
 • Honorering en beloning (niet in geld?)
 • Wat maakt een advocaat tot een goede jeugdrechtadvocaat?
 • De combinatie van civiel en jeugdstrafrecht
 • Cases
 • Evaluatie totale cursus

Kosten

Normale prijs € 2495,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

20 punten


Contact

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl