Medische aansprakelijkheid*

Schadevergoeding, toerekening en causaal verband

Inschrijven
 • Data
  10 okt 2022
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 455,00 excl. BTW of 4 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  4 NOvA Juridisch

Informatie

Bestemd voor: advocaten, gezondheidsjuristen en juristen binnen zorginstellingen. 

Als gevolg van het groeiend aantal medische behandelingen stijgt ook het aantal medische fouten. Hierdoor is er meer belangstelling  voor het eisen van schadevergoeding. De discussie omtrent de reikwijdte van de medische aansprakelijkheid zet zich om die reden onverkort voort.  Deze cursus geeft u inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van het medisch aansprakelijkheidsrecht. 

De docent behandelt verschillende aspecten die een rol kunnen spelen bij een vordering tot schadevergoeding, waaronder de grondslagen voor aansprakelijkheid van de hulpverlener, de toerekening van de daad aan de hulpverlener (schuld en aansprakelijkheid voor hulppersonen en hulpzaken) en het causaal verband.

Aan de hand van de wet, rechtspraak en literatuur wordt bezien hoe in een concrete casus kan worden geoordeeld over de aansprakelijkheid. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan recente ontwikkelingen op het gebied van verhaal van zorggerelateerde schade.

Programma

Programma
Dagindeling

Dagindeling

12:00 - 12:30

Ontvangst met lunch


12:30 - 14:00

Grondslagen voor aansprakelijkheid

 • Bespreking casus
 • Grondslagen voor aansprakelijkheid; algemeen
 • Tekortkoming in de nakoming als grondslag
 • Toerekening van de tekortkoming (schuld, krachtens 6:76 BW en 6:77 BW)

14:00 - 14:15

Pauze


14:15 - 15:45

Causaal verband

 • Conditio sine qua non-verband
 • Meervoudige causaliteit
 • Omkeringsregel
 • Proportionele aansprakelijkheid
 • Toerekening naar redelijkheid


15:45 - 16:00

Pauze


16:00 - 17:00

Actuele ontwikkelingen

 • Ontwikkelingen in binnen- en buitenland - Nu en in de toekomst 

Kosten

Normale prijs € 455,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 4 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

4 punten


Contact

Senior congresmanager

mr. Carla Leentjens

06 500 30 847
c.leentjens@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior Congrescoördinator

Fariël Nasierkhan

070 - 378 94 70
f.nasierkhan@sdu.nl