Online cursus Belangrijkste milieuthema's en Omgevingswet**

Wat u in ieder geval moet weten in slechts drie uur toegelicht!

Inschrijven
 • Data
  13 dec 2021
 • Kosten
  € 295,00 excl. BTW of 3 PO Deal punten (online)
 • Punten
  3 NOvA

Informatie

Met de nabije komst van de Omgevingswet krijgen de milieuthema’s een nog prominentere plek in het omgevingsrecht. De Omgevingswet is volledig gestoeld op het uitgangspunt dat de fysieke leefomgeving centraal staat (en dus niet meer, als voorbeeld, de ‘goede ruimtelijke ordening’).

(Uit)werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
U krijgt ten eerste inzicht in de nieuwe aard en opzet van het milieurecht. Het gaat dan om de nieuwe structuur en werking van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en de uitwerking daarvan.

Doorwerking van milieuthema’s in nieuwe instrumenten
Ook de bekende milieuthema’s – denk aan lucht, geluid, externe veiligheid – veranderen voor een gedeelte in werking en opzet. Deze veranderingen werken weer door in de nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet (bijvoorbeeld omgevingsplan, omgevingsplanactiviteit (omgevingsvergunning) en omgevingswaarden).

De opgedane kennis uit deze cursus stelt u straks in staat de milieuthema’s en onderwerpen veel beter te plaatsen en te gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld bij de toepassing van het omgevingsplan of omgevingsvergunning.

Tijdsindeling
13.00 Start
14.00 Pauze
14.15 Vervolg
15.15 Pauze
15.30 Vervolg
16.30 Einde

Bestemd voor: deelnemers vanuit de advocatuur of overheid (denk aan gemeenten,  provincies of waterschappen). Ook voor deelnemers vanuit de adviesbranche is de cursus zeer geschikt.

Let op! Dit is een online cursus die beschikbaar wordt gesteld via videoconferentie. Zowel docent als deelnemers nemen deel via PC, laptop of tablet. U ontvangt voorafgaand aan de cursus inloginstructies.

Meer interesse in de Omgevingswet?
ZIE HIER EEN OVERZICHT VAN ONS AANBOD OMGEVINGSWET

Programma

Online cursus Belangrijkste milieuthema's en Omgevingswet

Online cursus Belangrijkste milieuthema's en Omgevingswet

13:00 - 16:30

Onderwerpen

 • Overzicht en introductie milieuthema’s in de Omgevingswet
 • Grondslag Omgevingswet alsmede aanvullingswetten (natuur, grondeigendom, geluid, bodem) alsook Amvb’s
 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en introductie / werking begrip ‘milieubelastende activiteit’ als vervanger van het begrip (en aangrijpingspunt) ‘inrichting’ (uit de Wet milieubeheer)
 • Werking en opzet Bal: mba’s op Rijksniveau alsook op gemeentelijk niveau (omgevingsplannen)
 • Belangrijkste milieuthema’s in de Omgevingswet – de veranderingen op regelgevingsniveau:
 1. Lucht
 2. Geluid
 3. Externe veiligheid
 4. Natuur
 5. Water
 6. Bodem
 • Milieuzonering in omgevingsplannen: wat verandert er straks?
 • Introductie van het begrip ‘gezondheid’ in de Omgevingswet: wat merken we hier straks van?

Onze partner

Sdu VIND Omgevingszaken

Kosten

Normale prijs € 295,00 excl. BTW
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 3 punten (online)
Inschrijven

Punten

NOvA

3 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl