Certified Chemical Safety Expert // CCSE

Summerschoolkorting 9, 19 en 26 augustus

Inschrijven
 • Kosten
  € 2380,00 excl. BTW
 • Rechtsgebied
  Veiligheid
 • Data
  9 aug 2021
  19 aug 2021
  26 aug 2021
 • Locatie
  BCN Rotterdam

Certified Chemical Safety Expert

In de praktijk spreken wij veel veiligheidsfunctionarissen die aangeven dat zij behoefte hebben aan praktische en toepasbare kennis over wetgeving, en tevens aan een verdieping van hun kennis over veilig werken met chemische producten.

Heeft u al eens gedacht, als veiligheidsprofessionals, aan de toonaaangevende opleiding CCSE® (Certified Chemical Safety Expert) veilig werken met chemische producten, met certificering ?

CCSE® geeft u namelijk een verbreding van uw chemische veiligheid kennis en is een perfecte aanvulling op uw basiskennis die u opdoet op de VCA, MVK en HVK opleidingen. CCSE® opleiding geeftt u een combinatie van de wettelijke kaders, chemische basiskennis en praktische chemische veilgheid toepasbaarheid.

Na het volgen is uw kennis over chemische veiligheid en wetgeving up-to-date, u herkent gevaarlijke situaties en weet deze te voorkomen. CCSE-opleiding is de enige opleiding in Nederland op het gebied van chemische veiligheid met een certificering.

Een gedetailleerde en praktisch uit te voeren RI&E gevaarlijke stoffen is nu gemakkelijk te maken of aan te scherpen.Tevens kunt u SDS-en lezen, kent u de verschillende PBM’s en weet hoe u de maatregelen kunt communiceren.

Wordt adviesvaardig met CCSE.

Voor meer informatie kunt u hier de studiehandleiding opvragen.

3 SKO punten/ 6 CCSE punten

Programma CCSE

Programma
Dag 1
12:00 - 20:00

Eerste dag met lunch en diner

PROGRAMMA - Totaal 3 dagen

DAG 1

1. Begrippen
• Bij welke processen gebruik je chemische producten?
• Enkelvoudige stoffen versus mengsels/preparaten
• Periodiek systeem
• Fysische eigenschappen
• Gevaar versus risico

2. Wettelijk kader
• Indeling in gevaarlijke stoffen (WMS, ADR, CLP)
• H- en P-zinnen en hun betekenis
• Etikettering en hun betekenis
• Arbo
• RI&E en de weging in drie categorieën
• Stochastische versus deterministische effecten
• Wettelijke verplichtingen, o.a. stoffenregister, CMR-stoffen en rapportages
• REACH
• BRZO en ARIE

3. Risico’s van het werken met chemische producten
• Communicatie naar de werkvloer
• Eisen aan instructie (frequentie, aantoonbaarheid)
• Adequaat toezicht
• Ongevallen (matigingsgronden)

12:00 - 20:00

Tweede dag met lunch en diner

DAG 2

5. Het SDS
• De opbouw van een Safety Data Sheet
• De betrouwbaarheid van de daarin gepresenteerde gegevens.
• Raadplegen van de SZW-lijsten en REACH-verordening 1272/2008
• Kennis hebben van blootstellingsscenario’s.

6. Opslag
• PGS 15
• BARIM, RARIM, C inrichtingen, IPPC en Bouwbesluit
• Werkvoorraad
• Opslag onder de 10 ton
• Opslag boven de 10 ton
• Tijdelijke opslag
• Combinatie van stoffen
• Casussen

12:00 - 20:00

Derde dag met lunch en diner

DAG 2 en 3

7. Incidenten
• Incidenten met brandbare vloeistoffen en vaste stoffen
• Incidenten met oxiderende stoffen
• Incidenten met giftige en bijtende stoffen
• Informatievoorziening voor BHV-ers en hulpdiensten (ERIC)

DAG 3

8. Persoonlijke bescherming
• Adem
• Huid
• Ogen en gezicht
• Risico’s van gebruik PBM’s

9. Bespreken van casus van de cursisten
• Casussen van cursisten
• Casussen vanuit opleiding
• Verdieping aan de hand van opdrachten/vragen

Contact

Inhoudelijke informatie en  organisatorische informatie
Siegfried de Ruiter
(070) 378 9217
s.de.ruiter@sdu.nl