Driedaagse opleiding Openbare Orde en Veiligheid

Weet het juiste juridische instrument in te zetten op het juiste moment!

Inschrijven
 • Data
  11 nov 2021
  25 nov 2021
  9 dec 2021
 • Locatie
  Van der Valk Breukelen
 • Kosten
  € 1450,00 excl. BTW
 • Punten
  9 NOvA Juridisch

Informatie

Wat werkt voor welke situatie?
Of het nu gaat om sluiting van drugspanden, omgaan met verwarde personen, crisisbeheersing, woonoverlast of bijvoorbeeld vuurwerkproblematiek deze opleiding biedt u inzicht in de juridische instrumenten voor de aanpak ervan. Het helpt u de instrumenten in te zetten die het beste passen bij een bepaalde situatie. 

Krijg les van juridische experts uit wetenschap en praktijk
U leert het bestuurs-, straf- en civielrechtelijke  instrumentarium voor openbare orde en veiligheid goed kennen en vooral ook toe te passen. De vele praktijkcases die behandeld worden, zorgen voor een praktische vertaling van de veelheid en complexiteit aan wet- en regelgeving naar de praktijk als het gaat om:
 • Dag 1     Rampenbestrijding en crisisbeheersing (11 november)
 • Dag 2     Ondermijning (25 november)
 • Dag 3     Verstoringen van de openbare orde (9 december)
Meer informatie over deze drie dagen vindt u door te klikken op de verschillende dagen onder 'Programma'.

Gegevens delen in het kader van openbare orde en veiligheid
Het delen van gegevens tussen ketenpartners en het verwerken ervan is een cruciale factor geworden in de aanpak en handhaving van openbare orde en veiligheid. U krijgt dan ook goed inzicht in het juridisch kader hieromtrent. U hoort wanneer en welke gegevens u mag delen en hoe u ze moet verwerken.

Met andere woorden, een opleiding om niet te missen dus!

Voor wie is deze opleiding?
Leidinggevenden, beleidsmedewerkers, juristen op gebied van Openbare Orde en Veiligheid, Toezicht en Handhaving, Leefbaarheid, Crisisbeheersing bij gemeenten, politie, veiligheidsregio's en ministeries. Advocaten bestuursrecht.

In gesprek met onze docenten
Zonder onze docenten kunnen wij deze opleiding niet organiseren. We gingen met hen in gesprek over de verschillende thema's van de opleiding. Lees en kijk hier deze interviews >>

Gratis brochure

Op uw gemak alle informatie teruglezen? Vraag dan hier gratis de brochure aan!

Programma

09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Juridisch kader en begrippen ‘Rampenbestrijding en crisisbeheersing’ – deel 1

 • Begrippen ramp, crisis, openbare-ordeverstoring en (ernstige) wanordelijkheden. En de betekenis van die begrippen voor het bestuurlijk en operationele optreden;
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester op dit terrein, waaronder zijn noodverordenings- en de noodbevelsbevoegdheid;
 • Taken en bevoegdheden van de (voorzitter van de) veiligheidsregio en de bijbehorende opschaling;
 • Verschil tussen de algemene en functionele ketens. 

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:15

Juridisch kader en begrippen ‘Rampenbestrijding en crisisbeheersing’ – deel 2

 • Taken en bevoegdheden van gespecialiseerde bestuursorganen in functionele ketens, zoals de minister van volksgezondheid in de coronacrisis bij de bestrijding van een infectieziekte;
 • Relatie en verhouding tussen burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en het rijk; 
 • Bestuurlijke verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en operationele verantwoordelijkheden van hulpdiensten in de voorbereiding op een incident en in de bestrijding daarvan;
 • Optreden bij rampen en crises aan de hand van daarvoor bedoelde bevoegdheden. We bespreken de mogelijkheden en de grenzen daaraan. Daarbij komen de grondrechten aan de orde. 

12:15 - 13:00

Lunch


13:00 - 14:30

Delen van gegevens en informatie onder het huidige privacyregime

 • Gegevens delen en bewaken;
 • Eisen waaraan moet uw organisatie voldoen als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens;
 • Betekenis van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 • Betekenis in de praktijk van onderscheid tussen toezicht en opsporing;
 • Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewone opsporingsambtenaren”.

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Jaarwisselings- en vuurwerkproblematiek


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 10:15

Effecten en aanpak van ondermijning

 • Algehele problematiek van de ondermijnende drugsindustrie;
 • Effecten daarvan op de samenleving;
 • Wat je daar als maatschappij tegenover kunt stellen: repressie, preventie en weerbaarheid. 

10:15 - 11:15

Eerste tranche wijziging Wet Bibob

 • Uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob voor overheden;
 • Uitbreiding van de mogelijkheden van overheden om informatie te verkrijgen bij het verrichten van een Bibob-onderzoek; 
 • Nieuwe regels met betrekking tot het aanvragen van adviezen bij het Landelijk Bureau Bibob.

11:15 - 11:30

Pauze


11:30 - 12:45

Bestuurlijke strijd tegen drugscriminaliteit

 • Sluitingen van panden vanwege drugshandel en hennepteelt;
 • Sluitingen vanwege voorbereidingshandelingen.    

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 14:30

Praktijk & Juridisch instrumentarium - deel 1

Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht en handvatten voor aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals bijvoorbeeld:

 • Illegaal gokken;
 • Hennepteelt;
 • Heling;
 • Witwassen;
 • Illegale prostitutie;
 • Dekmantelbedrijven.

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Praktijk & Juridisch instrumentarium -deel 2


09:00 - 09:30

Ontvangst en inschrijving


09:30 - 11:00

Woonoverlast - gebruik van de woning

 • Adresfraude
 • Woonfraude als overbewoning, illegale kamerverhuur, illegaal splitsen van woningen
 • Verhuurdersvergunning malafide verhuurder/huisjesmelker

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:30

Woonoverlast - gedrag in de woning

 • 'Wet aanpak woonoverlast’
 • ‘Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek’
 • Mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter
 • Jurisprudentie

12:30 - 13:15

Lunch


13:15 - 14:30

Verwarde personen en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

 • Bestuurlijk en juridisch instrumentarium voor de aanpak
 • Taken en bevoegdheden van de burgemeester
 • Tegelijkertijd schakelen in het zorg- en veiligheidsdomein
 • Regierol van de gemeente en samenwerking met ketenpartners
 • Praktische en organisatorische uitdagingen bij informatie uitwisseling

14:30 - 14:45

Pauze


14:45 - 16:00

Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (MBVEO)

De Wet MBVEO: halen gemeenten eruit wat erin zit?

 • Toelichting op wetsgeschiedenis: welke instrumenten biedt de Wet MBVEO?
 • Juridische vereisten bij toepassing instrumentarium
 • Verhouding tot andere juridische instrumenten
 • Werking in de praktijk
 • Aandachtspunten en tips voor de toepassing in de praktijk

Kosten

Normale prijs € 1450,00 excl. BTW
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

9 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl

Senior congrescoördinator

Diana Vereecken

070 - 378 99 61
d.vereecken@sdu.nl