Nieuw: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)**

Privaat- en publiekrechtelijke aspecten van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Inschrijven
 • Data
  8 feb 2022
 • Kosten
  ‚ā¨ 675,00 excl. BTW of 6 PO Deal punten (fysiek)
 • Punten
  6 NOvA Juridisch

Informatie

Deze cursus biedt u een compleet en grondig overzicht van de privaat- en publiekrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich meebrengt. 

Enkele belangrijke gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor bouwen zijn:
 • Aardverschuiving in het publiekrechtelijke landschap rondom vergunningverlening ten behoeve van bouwprojecten.
 • Wijziging van de taken en verantwoordelijkheden van vrijwel alle partijen in het bouwproces, waaronder de ontwikkelaar, de aannemer en het bevoegd gezag.
 • Introductie van nieuwe hoofdrolspelers, waaronder een private kwaliteitsborger.
Het is belangrijk om voorbereid te zijn op de Wkb zodat het proces voor vergunningverlening niet vertraagt, naleving van de wet wordt geborgd en onnodige kosten worden vermeden.  

Het bevoegd gezag behoudt onder de Wkb de bevoegdheid om handhavend op te treden. Wel verandert de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend ingrijpend. Wij bereiden u voor op deze gewijzigde bevoegdheden toezichts- en handhavingsprocessen.
 
Kortom, een praktische cursus die u handvatten geeft om uw organisatie goed te laten anticiperen op de Wkb. 

Wilt u alleen het privaatrechtelijke deel van deze cursus (ochtend) of alleen publiekrechtelijke deel (middag) volgen? Dat is mogelijk, inschrijven kan via deze linken:
 
Bestemd voor:
Overheids- en bedrijfsjuristen, advocaten, ontwikkelaars, aannemers, projectleiders en adviseurs.

Programma

8 Februari 2022

8 Februari 2022

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie


09:30 - 11:00

Privaatrechtelijke aspecten - deel 1

 • Het landschap na de inwerkingtreding van de WKB
 • Een overzicht van de wijzigingen in titel 7.12 BW
 • De waarschuwingsplicht (art. 7:754 lid 2 BW)
 • Het opleverdossier (art. 7:757a BW)

11:00 - 11:15

Pauze


11:15 - 12:45

Privaatrechtelijke aspecten - deel 2

 • Aansprakelijkheid van de aannemer (art. 7:758 lid 4 BW)
 • Risicoafdekking (art. 7:765a BW)
 • De 5% regeling (art. 7:768 BW)
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht
 • Aandachtpunten en actiepunten

12:45 - 13:30

Lunch


13:30 - 15:00

Publiekrechtelijke aspecten - deel 1

 • Kern van de WKB bezien vanuit het publiekrecht; relatie met de Omgevingswet
 • Wettelijk kader: belangrijkste publiekrechtelijke wijzigingen voor de praktijk
 • Nieuwe actoren en instrumenten onder de WKB (kwaliteitsborger, toelatingsorganisatie, instrumentaanbieder, instrument, borgingsplan, gevolgklasse, etc.)

15:00 - 15:15

Pauze


15:15 - 16:45

Publiekrechtelijke aspecten - deel 2

 • Toezicht en handhaving
 • Praktische implicaties voor de verschillende actoren
 • Doorkijk naar de toekomst; resultaten pilotprojecten

Kosten

Normale prijs € 675,00 excl. BTW
Overheidskorting € 540,00 excl. BTW (€ 135,00 korting)
Betalen met PO Deal punten mogelijk
PO Deal punten 6 punten (fysiek)
Inschrijven

Punten

NOvA Juridisch

6 punten


Contact

Senior Congresmanager

Ellen Hoofs

06 - 127 070 18
e.hoofs@sdu.nl

Congrescoördinator

Wina Ori

070 - 378 99 66
w.ori@sdu.nl

Deelnemersadministratie

Sdu Opleidingen & Events

070 - 378 96 97
opleidingen@sdu.nl